TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 4059

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 434799

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12336305

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Diễn đàn người đại biểu

Có làm giảm vai trò, tính linh hoạt của Thường trực HĐND?

Thứ năm - 25/04/2019 19:57
Những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương cần được xem xét, nghiên cứu để sớm khắc phục trong lần sửa đổi Luật tới đây. Theo đó, cần bổ sung quy định về mối quan hệ công tác, chế độ thông tin báo cáo giữa HĐND các cấp; giữ nguyên 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh như hiện hành… Mặt khác, cần quy định để không làm giảm vai trò, vị trí, tính linh hoạt, chủ động của Thường trực HĐND trong việc phối hợp với UBND để xử lý các vấn đề cấp bách, phát sinh giữa hai kỳ họp.

Nhiều cách làm sáng tạo

Gần 3 năm kể từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành, những kết quả, thành tựu mà chính quyền địa phương các cấp đạt được đã khẳng định tính phù hợp, khả thi, đi vào thực tế cuộc sống của Luật. Riêng đối với Hậu Giang, việc áp dụng thực hiện Luật đã giúp bộ máy chính quyền nói chung, bộ máy HĐND các cấp nói riêng ngày càng đủ về cơ cấu, số lượng; mạnh về hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Điểm lại hơn nửa nhiệm kỳ qua, ngoài thực hiện tốt những quy định trong Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan, HĐND các cấp tỉnh Hậu Giang trên cơ sở tình hình, điều kiện của địa phương đã mạnh dạn thực hiện một số cách làm mới, mang lại hiệu quả trong hoạt động dân cử.

Thứ nhất, đại biểu HĐND 3 cấp báo cáo lại kết quả thực hiện chương trình hành động của mình tại các buổi TXCT. Đến nay, 100% đại biểu HĐND 3 cấp đã thực hiện. Cách làm này nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trước những lời nói, những việc làm mà mình đã hứa với cử tri khi ứng cử. Thông qua các báo cáo của đại biểu, cử tri sẽ xem xét, đánh giá được người đại biểu do mình bầu ra có xứng đáng với vai trò đại diện không; đồng thời, cũng từ các báo cáo này, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có cơ sở giám sát, xem xét chất lượng hoạt động của từng đại biểu.

Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang tổ chức Phiên họp Thường trực tháng 4 Ảnh: Hương Trà

Thứ hai, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp TXCT giữa Đoàn ĐBQH và HĐND 3 cấp. Theo đó, Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp TXCT chung (tối thiểu 3 đợt/năm) tại các thời điểm như sau: Trước và sau kỳ họp giữa năm của QH và HĐND; trước kỳ họp cuối năm của QH và HĐND. Thực tế cho thấy, cách làm này đã kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiết kiệm thời gian cho đại biểu và cử tri, tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước, được đại biểu và cử tri đồng thuận cao.

Thứ ba, thực hiện thi đua, khen thưởng trong hoạt động HĐND. Mặc dù Luật Thi đua khen thưởng không quy định nhưng xét thấy việc thi đua, khen thưởng trong hoạt động dân cử là cần thiết nhằm phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, khích lệ tinh thần của cơ quan, đại biểu dân cử, Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang đã đề xuất và được Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh dành 50 điểm cho hoạt động HĐND trong tổng số điểm thi đua về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kết quả qua 2 năm triển khai thực hiện đã cho thấy chủ trương thi đua, khen thưởng trong hoạt động dân cử là đúng đắn, khả thi, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tạo sự thống nhất, gắn kết giữa các cấp chính quyền

 Về số lượng chức danh Phó Chủ tịch HĐND: Thực tế, 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện nay là sự kế thừa từ quy định trước đó của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 (chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh nâng lên thành Phó Chủ tịch HĐND tỉnh), không phải là chức danh tăng thêm hoàn toàn mới. Mặt khác, sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiều đạo luật liên quan được sửa đổi, bổ sung (như Bộ luật Đất đai, Luật Đầu tư công), có thể khẳng định chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh được bổ sung rất nhiều, vị trí của HĐND tỉnh tiếp tục được khẳng định và nâng tầm, bộ máy tổ chức được kiện toàn, tính chuyên sâu, chuyên nghiệp được nâng lên. Do đó, cần giữ nguyên 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh như hiện hành mới bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang nhận thấy còn một số vướng mắc, khó khăn nhất định. Cụ thể: Khoản 1, Điều 106 của Luật quy định: “Phiên họp Thường trực HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu của Thường trực HĐND. Tại phiên họp, Thường trực HĐND thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật”, nhưng Luật chưa quy định cụ thể về những vấn đề mà HĐND có thể ủy quyền cho Thường trực HĐND quyết định giữa hai kỳ họp, vì quá trình điều hành của UBND có nhiều vấn đề phát sinh không thuộc thẩm quyền cần xin ý kiến của HĐND để giải quyết kịp thời.

Gần đây, UBTVQH ban hành Nghị quyết 629, trong đó quy định các nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền HĐND phải do HĐND quyết định tại kỳ họp bất thường. Với quy định này, phải chăng đã làm giảm vai trò, vị trí, tính linh hoạt, chủ động của Thường trực HĐND trong việc phối hợp với UBND để xử lý các vấn đề cấp bách, phát sinh giữa hai kỳ họp?

Tại Điều 112 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và trong Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND đều có quy định nhiệm vụ, quyền hạn giám sát của Tổ đại biểu HĐND, nhưng không quy định cụ thể trình tự, thủ tục giám sát, việc thành lập đoàn giám sát nên trong quá trình tổ chức còn lúng túng. Bên cạnh đó, Luật còn quy định Tổ đại biểu có vai trò quan trọng trong các hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến về nội dung kỳ họp HĐND, tổ chức cho đại biểu TXCT trước và sau mỗi kỳ họp. Tuy nhiên, Luật chưa quy định trách nhiệm của Tổ trưởng, Tổ phó, cách thức tổ chức hoạt động của Tổ đại biểu và mối quan hệ phối hợp giữa Tổ đại biểu với Thường trực HĐND.

Luật chưa quy định rõ mối quan hệ giữa HĐND tỉnh, huyện, xã, nhất là trách nhiệm của Thường trực HĐND các cấp trong phối hợp tổ chức và hướng dẫn hoạt động. Tuy nhiên, trên thực tế mối quan hệ này được thể hiện rất rõ, như việc định hướng, hướng dẫn hoạt động, giải quyết các vấn đề vượt quá thẩm quyền của HĐND cấp dưới, phối hợp giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND đã ban hành; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25.1.2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND. Tuy nhiên, Nghị định chưa hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục bầu Ủy viên UBND, cụ thể là bầu Ủy viên UBND trước hay bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND trước? Nếu bầu không đạt chức danh Ủy viên UBND thì có được bổ nhiệm vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn không? Nếu bổ nhiệm rồi mới bầu thì liệu có hình thức không?

Những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương cần được xem xét, nghiên cứu để sớm khắc phục trong lần sửa đổi Luật tới đây. Theo đó, cần quy định cụ thể trình tự thủ tục cách thức giám sát của Tổ đại biểu cũng như quy định trách nhiệm của Tổ trưởng, Tổ phó, cách thức tổ chức hoạt động của Tổ đại biểu và mối quan hệ phối hợp giữa Tổ đại biểu với Thường trực HĐND. Bổ sung quy định về mối quan hệ công tác, chế độ thông tin báo cáo giữa HĐND các cấp, để tạo sự thống nhất, gắn kết giữa các cấp chính quyền trong quá trình hoạt động, điều hành. Đối với quy trình, thủ tục bầu thành viên UBND, cần quy định người nào được HĐND tín nhiệm bầu đạt chức danh ủy viên UBND mới đủ cơ sở để thực hiện thủ tục bổ nhiệm làm đứng đầu cơ quan chuyên môn của UBND.


Nguồn tin: daibieunhandan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

(video) :

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH