TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 67


Hôm nayHôm nay : 13055

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 230697

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11642203

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đại biểu Hà Ngọc Chiến Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng Tham gia thảo luận trên Hội trường ngày 10.11.2012

Thứ tư - 14/11/2012 10:21
Sáng ngày 10.11.2012, Quốc hội họp phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị Quyết lấy phiếu tín nhiệm, bổ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Phiên thảo luận do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển.
 
      
Ảnh: Đại biểu Hà Ngọc Chiến phát biểu tại Hội trường ngày 10.11.2012
 
Tại phiên thảo luận ý kiến của các đại biểu Quốc hội rất phong phú, sôi nổi và trách nhiệm, thể hiện sự nhất trí cao về sự cần thiết ban hành nghị quyết này tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.
 
Đa số đại biểu Quốc hội đề nghị nên thu hẹp phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn chỉ tập trung vào các chức danh chủ chốt, có quy định của pháp luật cụ thể về chức danh, nhiệm vụ, quyền hạn và có thể nói rằng đây là những chức danh có vai trò tác động lớn, hơn nữa đây là việc Quốc hội mới làm lần đầu, cho nên chúng ta cũng nên làm từng bước.
 
Cũng có ý kiến tán thành với dự thảo là lấy phiếu tín nhiệm đối với tất cả các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, nhưng có sự phân cấp cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Hội đồng nhân dân. Có một số ý kiến đề nghị không lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh như cấp phó của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Ủy viên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy viên của các Ủy ban Quốc hội và các Ban của Hội đồng nhân dân. Cũng có ý kiến đề nghị nếu lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên thì riêng đối với các Ủy viên kiêm nhiệm thì không nên lấy ý kiến.
 
Cũng có ý kiến đề nghị đối với giám đốc Sở của Ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng nên lấy phiếu tín nhiệm, bởi vì đây là những chức danh trực tiếp điều hành quản lý các công việc kinh tế-xã hội ở địa phương. Nhưng việc này theo tinh thần của nghị quyết và theo ý kiến của đại biểu Quốc hội, đây là những chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu. Còn những chức danh còn lại, sau này sẽ có một văn bản khác của Đảng và của Nhà nước quy định về các chức danh còn lại
 
Về căn cứ để đánh giá mức độ tín nhiệm các đại biểu Quốc hội đồng ý với dự thảo nghị quyết quy định về các căn cứ đánh giá tín nhiệm đó là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người giữ chức vụ. Chỉ nên quy định 3 mức độ tín nhiệm đó là: Mức độ tín nhiệm cao, trung bình, và tín nhiệm thấp còn bỏ mức độ không có ý kiến và hoặc ý kiến khác. có ý kiến khác để cho đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân thể hiện ý kiến quan điểm của mình và nên có quy định một tỷ lệ số phiếu để phản ánh mức độ tín nhiệm cao, trung bình hay thấp bảo đảm sự vận dụng và thực hiện thống nhất trong cả nước.
 
Về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm đa số ý kiến của các đại biểu Quốc hội nhất trí với Dự thảo nghị quyết là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hàng năm. Song có ý kiến tán thành với dự thảo là bắt đầu lấy phiếu từ năm thứ hai của nhiệm kỳ và có ý kiến  lấy phiếu tại kỳ họp đầu năm, có ý kiến cuối năm để có thời gian đánh giá kết quả công việc của các chức danh này.
 
Về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đại biểu Quốc hội về cơ bản tán thành với Dự thảo nghị quyết nhưng đề nghị quy định cụ thể hơn, rõ ràng, mạch lạc hơn các bước trách nhiệm của các chủ thể, thời hạn tiến hành từng việc một, cơ chế cung cấp thông tin để đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có cơ sở xem xét, đánh giá khi bỏ phiếu tín nhiệm.
 
Về xử lý kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. đa số các vị đại biểu Quốc hội tán thành với dự thảo nghị quyết, cũng có ý kiến đề nghị cần quy định theo hướng sau lần lấy phiếu thứ nhất mà tín nhiệm dưới 50% trên tổng số đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân thì chuyển ngay sang việc bỏ phiếu tín nhiệm chứ không cần chờ lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai, đa số ý kiến tán thành với dự thảo là nên có sự phân biệt lần thứ nhất, lần thứ hai.
Ngoài ra các đại biểu Quốc hội cũng góp ý dự thảo cần bổ sung thêm một số điều như về những hành vi bị cấm trong việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm. Cần quy định rõ hơn trách nhiệm, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Bổ sung một điều về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm. Xử lý việc lấy phiếu tín nhiệm ở những nơi chúng ta đang thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.
 
Tại phiên thảo luận trên Hội trường đại biểu Hà Ngọc Chiến, Trường đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng đã tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị Quyết.
 
Đại biểu tán thành cao với việc Quốc hội ban hành nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đây là việc làm cần thiết, có đầy đủ cơ sở pháp lý. Việc ban hành nghị quyết này sẽ giúp Quốc hội, Hội đồng nhân dân nâng cao hiệu lực giám sát và quyết định đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Quốc hội có nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, một việc rất nhạy cảm và hệ trọng. Vì vậy cần phải có quy định chặt chẽ để đảm bảo thực hiện dân chủ, khách quan, kết quả chính xác, đồng thuận và tâm phục, khẩu phục. Đại biểu góp ý một số nội dung sau:
 
Một là về nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, Đại biểu cơ bản nhất trí như dự thảo và đề nghị bổ sung thêm là cần tôn trọng ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơi công tác và nhận xét của nơi cư trú, của cử tri đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. Như vậy mới có nhiều thông tin, có thêm căn cứ để đánh giá, đảm bảo tính khách quan trong việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm.
 
Hai là về căn cứ để đánh giá mức độ tín nhiệm, đại biểu đề nghị bổ sung thêm một căn cứ, đó là tình hình và kết quả hoạt động của bộ, ngành, đơn vị hoặc lĩnh vực mà người đó trực tiếp phụ trách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải chỉ đạo để có được báo cáo về tình hình đó một cách độc lập, khách quan, để làm căn cứ cho đại biểu đánh giá mức độ tín nhiệm. Nếu không có báo cáo này, chúng ta chỉ căn cứ vào các hoạt động tại Quốc hội như chất vấn, trả lời chất vấn hoặc những vấn đề bức xúc được nêu ra trước Quốc hội thì cũng chưa toàn diện. Cần phải bổ sung quy định cho cụ thể rõ ràng hơn đối với những người giữ nhiều chức vụ trong đó có chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đại biểu đưa ra ví dụ như một đồng chí là Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy chức vụ này do Ban chấp hàng Đảng bộ bầu, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân bầu, đồng thời là ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội do Quốc hội bầu. Như vậy, việc đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đồng chí đó để lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân hoặc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội thì việc tách riêng việc đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao, từng chức danh hay đánh giá tổng hợp tất cả các chức danh người đó giữ để làm căn cứ lấy phiếu. Vấn đề này tuy đã rõ ràng nhưng khi thực hiện rất khó rạch ròi, cần phải quy định cho rõ ràng hơn.
 
Trong khi đó theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI tới đây hàng năm sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể. Như vậy, để tránh việc trùng lặp và để thực hiện thống nhất trong hệ thống cơ quan Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các đoàn thể cần phải có quy định rất rõ ràng và cụ thể hơn.
 
Ba là về phạm vi những người được lấy phiếu tín nhiệm đại biểu đồng ý Quốc hội chỉ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh như quy định tại Khoản 1, Điều 5 và Khoản 3 Điều 5. Nếu lấy phiếu tín nhiệm với tất cả các chức danh do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn như dự thảo thì số lượng quá nhiều, riêng Quốc hội đã là 380 người trong phạm vi thời gian một kỳ họp Quốc hội sẽ không đảm bảo được khách quan chính xác và sẽ dàn trải. Nhiều chức danh như ủy viên các ủy ban của Quốc hội và thành viên các ban của Hội đồng nhân dân, việc lấy phiếu tín nhiệm là chưa cần thiết, không thiết thực. Đại biểu đề nghị nên vừa làm vừa rút kinh nghiệm để có cơ sở sau này mở rộng diện đối tượng lấy phiếu tín nhiệm cho phù hợp.
 
Bốn là về thời gian, thời hạn và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, Đại biểu đồng ý với quy định là Quốc hội, Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ, hàng năm tại kỳ họp đầu năm kể từ năm thứ hai trở đi của nhiệm kỳ.
 
Năm là về mức độ tín nhiệm, Đại biểu nhất trí với mức độ tín nhiệm là tín nhiệm cao, tín nhiệm  trung bình và tín nhiệm thấp. Vì mục đích lấy phiến tín nhiệm là nhằm đánh giá sự tín nhiệm, đánh giá mức độ tín nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn, nên cần phải quy định các mức độ tín nhiệm khác nhau để đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện sự đánh giá của mình. Đồng thời để người được đánh giá biết được mức độ tín nhiệm của mình trước Quốc hội, Hội đồng nhân dân để biết điều chỉnh, nếu được đa số phiếu tín nhiệm cao thì tiếp tục phát huy. Nếu đa số đánh giá tín nhiệm trung bình thì coi đó như một sự cảnh báo, cần có biện pháp phấn đấu, nâng cao trách nhiệm hiệu quả để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
 
Việc quy định trường hợp không có ý kiến theo đại biểu nhận xét cũng là hợp lý, bởi vì trong trường hợp đại biểu còn băn khoăn, chưa có chứng kiến rõ ràng hoặc chưa thể đánh giá được người đó ở mức độ tín nhiệm nào, mà bắt buộc họ phải chọn một hình thức bỏ phiếu thì có thể sẽ đánh giá không chính xác, không những thế còn ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị của người được bỏ phiếu. Trong trường hợp này đại biểu có quyền không ý kiến và phiếu không có ý kiến coi như là một phiếu trắng, trường hợp này chắc chắn cũng ít xảy ra.
 
Sáu là về các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm, Đại biểu cơ bản đồng ý với quy định tại Điều 12 của dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên việc quy định "Khi có ý kiến, kiến nghị của ít nhất 20% tổng số đại biểu Quốc hội và khi có yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thì tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm", quy định như vậy rất khó thực hiện, không khả thi. Những quy định tương tự như vậy chưa bao giờ hội đủ các điều kiện để thực hiện. Đại biểu đề nghị bỏ các quy định này trong Điều 12. Nếu để các quy định này thì phải có hướng dẫn thực hiện cụ thể thì mới có tính khả thi được. Ví dụ nếu để thì phải quy định tại kỳ họp Quốc hội, kỳ họp Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu thăm dò của tất cả các đại biểu về việc có yêu cầu, có kiến nghị trường hợp nào cần bỏ phiếu tín nhiệm không. Trên cơ sở tỷ lệ phiếu đó thăm dò quyết định thì mới có cơ sở để thực hiện. 

Tác giả bài viết: Hữu Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

(video) :

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH