TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 12611

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 230253

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11641759

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đồng chí Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác ĐBQH trình bày dự thảo Nghị quyết Quốc hội tại hội trườngn dân bầu hoặc phê chuẩn

Thứ tư - 24/10/2012 07:24
Ngày 23 tháng 10, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 4; tại Hội trường, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nương đã trình bày dự thảo Nghị quyết quy định về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân(HĐND) bầu hoặc phê chuẩn.

Ảnh : Bà Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác ĐBQH trình bày dự thảo Nghị quyết quy định về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội, HĐND đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; giúp những người này nhận thấy được mức độ tín nhiệm để có biện pháp phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mình.
Lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hằng năm là để đánh giá mức độ tín nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ của cơ quan có thẩm quyền.
Bỏ phiếu tín nhiệm là việc đại biểu Quốc hội, HĐND thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn  làm cơ sở cho việc miễn nhiệm chức vụ đối với người mà Quốc hội hoặc HĐND không còn tín nhiệm. Một số nội dung chính của Nghị quyết như sau:

Những người được lấy phiếu tín nhiệm

1. Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn sau đây:
a) Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước;
b) Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
c) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ;
d) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.
2. Hội đồng dân tộc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ tịch, các ủy viên của Hội đồng dân tộc. Các Ủy ban của Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ nhiệm, các ủy viên của Ủy ban mình.
3. HĐND thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu sau đây:
a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên thường trực HĐND, Trưởng các Ban của HĐND;
b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên của Uỷ ban nhân dân.
4. Các Ban của HĐMD thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với Phó Trưởng ban và các ủy viên của Ban mình.
Về thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm
1. Quốc hội, HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hằng năm tại kỳ họp đầu năm, kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ.
2. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hằng năm tại phiên họp toàn thể của cơ quan mình, kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ; việc lấy phiếu tín nhiệm được hoàn thành trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội hoặc HĐND quy định tại khoản 1 Điều này.
 
Về quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại phiên họp của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
1. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội thông báo về thời gian tiến hành phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đến người được lấy phiếu tín nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị quyết này chậm nhất là 45 ngày, trước ngày khai mạc phiên họp.
2. Người được lấy phiếu tín nhiệm có báo cáo công tác bằng văn bản về việc thực hiện các nội dung quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này trong năm trước đó. Báo cáo được gửi tới Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội chậm nhất là 30 ngày, trước ngày khai mạc phiên họp lấy phiếu tín nhiệm.
Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội gửi báo cáo công tác của người được lấy phiếu tín nhiệm đến các thành viên của cơ quan mình chậm nhất là 25 ngày, trước ngày tiến hành phiên họp lấy phiếu tín nhiệm.
3. Chậm nhất là 05 ngày, trước khi bắt đầu phiên họp lấy phiếu tín nhiệm, thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến người được lấy phiếu tín nhiệm đề nghị làm rõ hơn những nội dung thuộc căn cứ đánh giá đối với chức danh liên quan. Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả lời đại biểu bằng văn bản đối với các yêu cầu mà đại biểu đã nêu.
4. Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thực hiện biểu quyết việc lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trên phiếu thể hiện tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ tín nhiệm: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm trung bình”, “tín nhiệm thấp” và “chưa có ý kiến”.
5. Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu để xác định và công bố số phiếu tín nhiệm đối với từng người. 
6. Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội gửi kết quả lấy phiếu tín nhiệm đến Ủy ban thường vụ Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Về quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Hội đồng nhân dân
1. Người được lấy phiếu tín nhiệm quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị quyết này có báo cáo công tác bằng văn bản về việc thực hiện các nội dung quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này năm trước đó. Báo cáo được gửi tới Thường trực HĐND chậm nhất là 20 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND.
Thường trực HĐND gửi thông báo về việc lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo công tác của người được lấy phiếu tín nhiệm đến đại biểu HĐND chậm nhất là 10 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND.
2. Trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến người được lấy phiếu tín nhiệm đề nghị làm rõ hơn những nội dung thuộc căn cứ đánh giá đối với chức danh liên quan. Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả lời đại biểu bằng văn bản đối với các yêu cầu mà đại biểu đã nêu.
3. HĐND quyết định ngày tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong chương trình kỳ họp.
4. HĐND thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín tại phiên họp toàn thể. Trên phiếu thể hiện tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ tín nhiệm: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm trung bình”, “tín nhiệm thấp” và “chưa có ý kiến”.
5. HĐND thành lập Ban kiểm phiếu để xác định và công bố số phiếu tín nhiệm đối với từng người.
6. Thường trực HĐND tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với tất cả những người giữ các chức vụ do HĐND bầu; trình HĐND thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm.
7. Người có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá mức “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức hoặc HĐND bỏ phiếu tín nhiệm trong các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 12 của Nghị quyết này.
 
Về các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm
1. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết này khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm;
b) Khi có kiến nghị của ít nhất 20% tổng số đại biểu Quốc hội;
c) Khi có kiến nghị của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội;
d) Người được lấy phiếu tín nhiệm có trên hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp”;
đ) Người được lấy phiếu tín nhiệm 02 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp”.
2. Thường trực HĐND trình HĐN bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị quyết này khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Khi có yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND;
b) Khi có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
c) Người được lấy phiếu tín nhiệm có trên hai phần ba tổng số đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp”;
d) Người được lấy phiếu tín nhiệm 02 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp”.
Về hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.
2. Bãi bỏ quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm quy định tại Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH12.
3. Trường hợp quy định của các luật, nghị quyết khác của Quốc hội được ban hành trước khi Nghị quyết này có hiệu lực mà khác với quy định của Nghị quyết này thì áp dụng quy định của Nghị quyết này./.

Tác giả bài viết: Hữu Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

(video) :

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH