TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 56


Hôm nayHôm nay : 7938

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 407063

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12308569

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Quốc hội thảo luận về dự án Luật đất đai( sửa đổi)

Thứ năm - 22/11/2012 08:16
Trong họp phiên toàn thể tại hội trường ngày 19/11/2012, Quốc hội thảo luận về dự án Luật đất đai (sửa đổi), Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.
Đa số ý kiến phát biểu tán thành việc ban hành luật, nhằm khắc phục những bất cập của Luật Ðất đai hiện hành. Dự án luật đất đai sửa đổi trình ra Quốc hội tiếp tục khẳng định quan điểm, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất, quyết định giá đất, quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra. Trao quyền sử dụng đất và thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định của pháp luật. Người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn và có các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng, cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tùy theo từng loại đất và nguồn gốc sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; người sử dụng đất có nghĩa vụ phải đăng ký quyền sử dụng đất và sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ đúng quy hoạch, trả lại đất khi nhà nước có quyết định thu hồi, chấp hành pháp luật về đất đai; đất đai được phân bổ hợp lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả cao, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nâng cao chất lượng và bảo vệ đất canh tác nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; chính sách pháp luật về đất đai góp phần ổn định chính trị, xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế. Huy động tốt nhất nguồn lực từ đất để phát triển đất nước, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư, bảo đảm cho thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, phát triển lành mạnh, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước cấp Trung ương về đất đai. Đồng thời phân cấp phù hợp cho địa phương, có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính sách pháp luật về đất đai, kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai.
Về chế độ sở hữu đất đai. Đa số ý kiến tán thành quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị nên chấp nhận hình thức sở hữu tư nhân đối với một số loại đất như đất ở.
Về cơ quan Nhà nước thực hiện đại diện chủ sở hữu về đất đai. Có ý kiến cho rằng, dự thảo luật mới chỉ quy định về quyền của Nhà nước với tư cách là người đại diện chủ sở hữu toàn dân, chưa quy định nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách là người được nhân dân giao quyền đại diện và cũng là một chủ thể sử dụng đất, chưa quy định quyền của chủ sở hữu toàn dân là nhân dân nên cần tiếp tục làm rõ chức năng đại diện chủ sở hữu và chức năng quản lý Nhà nước. Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu từ đó cần quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của Quốc hội, của Chính phủ, các bộ ngành, các cơ quan tại địa phương và sự phối hợp giữa các cơ quan này.
Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đa số ý kiến cho rằng quy định 3 cấp là hợp lý; Quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện. Tuy nhiên, trong thực tế cấp xã cũng được quy hoạch và tích hợp vào trong quy hoạch cấp huyện và cấp tỉnh.
Về ý kiến thẩm quyền lập phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Có ý kiến cho rằng đề nghị quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của Quốc hội và bổ sung quyền hạn của Hội đồng nhân dân nhất là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó một số ý kiến đề nghị cần tăng cường công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để cấm tình trạng đầu cơ trục lợi của một số cá nhân trong thời gian qua. Đồng thời trong luật phải có quy định xử lý vấn đề quy hoạch treo.
Về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần có những quy định đối với đất ở, đất sản xuất, đất sinh hoạt cộng đồng để đảm bảo cuộc sống và bảo tồn văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời phải bổ sung các quy định, các điều kiện khi mua bán đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc.
Về cơ chế thu hồi đất là một nội dung rất được nhiều đại biểu quan tâm, đa số tán thành với quy định trong dự thảo là Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất. Nhưng đề nghị làm rõ nhà nước chỉ thu hồi khi thực sự cần thiết và cần đến đâu thu hồi đến đó để tránh lãng phí. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị cần có cơ chế hoán đổi đất khi thu hồi. Ngoài ra cơ chế thu hồi đất còn có một số ý kiến đề nghị quy định rõ ràng các trường hợp nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, những trường hợp thu hồi đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh thì trưng mua, chứ không phải là thu hồi.
Về vấn đề thu hồi phần đất liền kề với các công trình hạ tầng, đa số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo, vấn đề thu hồi phần đất liền kề, sau đó bán đấu giá để Nhà nước thực hiện điều chỉnh việc thu chênh lệch. Tuy nhiên, cần phải tính toán phù hợp đối với từng dự án.
Về thẩm quyền thu hồi đất nên quy định thẩm quyền thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, không nên giao thẩm quyền cho cá nhân Chủ tịch tỉnh.
Về giao đất, cho thuê đất, đa số tán thành, xóa bỏ việc bao cấp trong việc giao đất, cho thuê đất. Việc thu hẹp đối tượng được giao đất, không thu tiền sử dụng đất là đúng đắn, hạn chế lợi dụng tiêu cực đối với các đối tượng đặc biệt có thể dùng chính sách ưu tiên để hỗ trợ. Vấn đề quy định hạn mức khi chuyển đất lúa, đất rừng, đất phòng hộ, rừng phòng hộ sang mục tiêu, mục đích khác có thể quy định để giảm bớt các thủ tục hành chính.
Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nguyên tắc bồi thường là phải đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và đúng pháp luật khi bồi thường, hỗ trợ tái định cư để người sử dụng đất được bồi thường theo đúng mục đích đang sử dụng hợp pháp và cần làm rõ lợi ích của người dân được hưởng lợi đến đâu trong vấn đề bồi thường tái định cư. Đối với trường hợp chênh lệch địa tô khi thu hồi đất trồng lúa để chuyển thành đất ở, đất khu công nghiệp. Việc bồi thường phải đảm bảo nguyên tắc cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi phải ít nhất bằng hoặc tốt hơn khi chưa thu hồi đất.
Về giá đất cũng là một vấn đề đại biểu rất quan tâm, nên thống nhất mức giá bồi thường giữa các địa phương, không nên quy định phần hỗ trợ vì dễ xảy ra khiếu kiện, giá đất bồi thường cho người có đất bị thu hồi phải theo đúng mục đích sử dụng tại thời điểm thu hồi, trên cơ sở có tính đến công sức đầu tư của người sử dụng đất, nhưng không tính phần giá trị tăng thêm do quy hoạch của Nhà nước. Việc thu hồi còn mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia thì bồi thường theo giá đất, có ý kiến cho rằng chỉ bồi thường theo giá đất do Nhà nước quy định đối với trường hợp này. Còn những trường hợp thu hồi kinh tế thì phải áp dụng giá thỏa thuận với dân. Cũng có ý kiến đề nghị thành lập cơ quan định giá đất độc lập với cơ quan quản lý Nhà nước.
Về tái định cư, đa số tán thành quy định về tái định cư, nhưng đề nghị nơi tái định cư phải đáp ứng đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Về nguyên tắc xác định giá đất do Nhà nước xác định bảo đảm nguyên tắc phù hợp với cơ chế thị trường. Tuy nhiên, nhiều đại biểu nói rằng quy định thế nào là giá đất phù hợp với thị trường thì phải làm rõ trong điều luật, đa số ý kiến tán thành và cố gắng làm sao xác định giá đất phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở định giá đất, xác định thời điểm định giá là thời điểm thu hồi đất, giá đất được xác định sau khi công bố quy hoạch,
Nhiều ý kiến tán thành về quy định giá đất vùng giáp ranh như dự thảo luật, nhưng đề nghị quy định rõ hơn để bảo đảm tính thống nhất vì hiện tại quy định về đơn giá đất giáp ranh giữa các địa phương còn khác nhau.
Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, hạn mức giao đất, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, đa số ý kiến đề nghị nên mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp và hạn mức giao đất nông nghiệp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác đề nghị có thể ngắn hơn hoặc giao đất nông nghiệp vô thời hạn.
Một số ý kiến đề nghị tăng hạn mức đất đối với vùng Nam Trung Bộ, cũng có ý kiến cho rằng cần phải quy định về tích tụ ruộng đất là vấn đề cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
Về thế chấp quyền sử dụng đất cho ngân hàng nước ngoài, các đại biểu đề nghị cân nhắc không nên quy định trong luật.
Về đăng ký đất đai, cấp quyền sử dụng đất, đại biểu quan tâm đề nghị quy định rõ trong luật. Các đại biểu đề nghị quy định rõ những vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.
Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu xây dựng thành một Bộ luật đất đai như một số bộ luật khác vì tính chất quan trọng của bộ luật và phạm vi điều chỉnh rộng.
Nhiều ý kiến đề nghị, sửa đổi Luật Ðất đai lần này cần bảo đảm thống nhất với các quy định của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, vì trong dự thảo hai văn bản này có một số quy định chưa thống nhất. Mặt khác, việc sửa đổi Luật Ðất đai cũng phải bảo đảm sự thống nhất với một số luật hiện hành có liên quan. Nhiều ý kiến đề nghị, QH cần đưa dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.
 

Tác giả bài viết: Hữu Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

(video) :

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH