TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 59


Hôm nayHôm nay : 10939

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 425749

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12327255

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Hoạt động của HĐND các cấp

Thường trực HĐND tỉnh Họp mở rộng triển khai một số nội dung công tác năm 2013

Thứ sáu - 25/01/2013 03:11
          Ngày 24/01/2013, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp mở rộng để thông qua một số Báo cáo, chương trình công tác năm 2013. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Triệu Đình Lê - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự họp Thường trực HĐND mở rộng ngày 24-01-2013

         Cuộc họp đã thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung: Kế hoạch xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2013; Kế hoạch giám sát của Thường trực và các Ban HĐND năm 2013; Báo cáo thực trạng hoạt động giám sát của HĐND các cấp; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh năm 2012.

Về Kế hoạch xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2013: Trong năm 2013, HĐND tỉnh sẽ tổ chức hai kỳ họp theo định kỳ (Kỳ họp thứ 6 và thứ 7) và dự kiến sẽ bàn hành 20 Nghị quyết. Dự kiến như sau:
* Kỳ họp thứ 6: Thông qua 12 Nghị quyết:
- Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng Chì - Kẽm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2008 - 2015, có xét đến 2025.
- Nghị quyết thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2015, có xét đến 2020.
- Nghị quyết về ban hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài.
- Nghị quyết thông qua biên chế công chức năm 2013.
- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 về phê chuẩn chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi tỉnh Cao  Bằng giai đoạn 2009 - 2015.
- Nghị quyết về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2020.
- Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp.
- Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã.
- Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung danh mục, mức thu lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2014.
- Nghị quyết về chế độ bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.
- Nghị quyết về chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015.
* Kỳ họp thứ 7: Thông qua 8  Nghị quyết:
- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
- Nghị quyết về phê chuẩn bảng giá đất năm 2014 tỉnh Cao Bằng.
 - Nghị quyết về kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2014.
 - Nghị quyết thông qua biên chế công chức năm 2014.
 - Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.
 - Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012 tỉnh Cao Bằng.
 - Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014.
  - Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014.
Trong quá trình xây dựng, ban hành Nghị quyết trong năm 2013, căn cứ tình hình thực tiễn HĐND tỉnh có thể xem xét, bổ sung, điều chỉnh thêm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Về chương trình giám sát 2013: Ngoài nội dung giám sát các Báo cáo tại các Kỳ họp và giám sát thông qua trả lời ý kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu; trong năm 2013 HĐND tỉnh sẽ tổ chức các nội dung giám sát như sau:
           Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát tình hình phân bổ, giao dự toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, 2013; quyết toán, nợ vốn đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2012 trở về trước; tái giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.
           Các Ban HĐND tỉnh sẽ tổ chức 16 cuộc giám sát về các nội dung: Chính sách ưu đãi đầu tư; Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định và các công trình giao thông từ năm 2010 đến nay; Quản lý khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ năm 2011 đến nay; Công tác bảo tồn, tôn tạo, quản lý, đầu tư các khu di tích lịch sử văn hóa; Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2004; Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a; Đề án phát triển Mầm non về xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giam giữ, cải tạo và thực hiện chế độ, chính sách đối với người tạm giam, tạm giữ và thi hành án phạt tù; Công tác ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của UBND các cấp; Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ công chức; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào đân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010; Chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, chính sách cử tuyển, đào tạo nguồn cán bộ cơ sở; Các chương trình mục tiêu Quốc gia.
           Với những nội dung giám sát trên, Thường trực HĐND và các Ban HĐND sẽ  xây dựng kế hoạch cụ thể của từng đợt giám sát, theo từng quý, tại các địa phương, ban ngành liên quan.
 
Về Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của HĐND các cấp: Qua thực tế cho thấy, hoạt động giám sát của HĐND các cấp hàng năm cơ bản được triển khai theo đúng kế hoạch; có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, chất lượng được nâng lên; nội dung giám sát đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, búc xúc được nhiều cử tri, đại biểu quan tâm. Qua mỗi cuộc giám sát đã chỉ ra những mặt đã đạt được, những tồn tại hạn chế và kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục, góp phần thúc đẩy công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.
         Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động giám sát của HĐND các cấp vẫn còn nhưng tồn tại như: Nội dung, hình thức giám sát chưa có nhiều đổi mới;  năng lực đại biểu, khả năng nắm bắt các vấn đề chưa sâu nên chưa có nhiều phát hiện và ý kiến trong các cuộc giám sát; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau giám sát của HĐND hạn chế và bất cập, vì không có chế tài dẫn đến hiệu quả giám sát không cao; sự phối hợp giữa HĐND và UBND các cấp trong việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục...
          Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát trong thời gian tới, Hội nghị đã thống nhất nhiều ý kiến như: Đề nghị Trung ương xem xét, sửa đổi Luật tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND; ban hành Luật giám sát của HĐND…
 
Về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa TT.HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh năm 2012. Sau một năm thực hiện Quy chế cho thấy: Các bên đã thực hiện khá nghiêm túc các nội dung đề ra trong quy chế; hoạt động phối hợp giữa các bên đã nhịp nhàng, hiệu quả hơn; góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan cũng như vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
         Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp giữa ba cơ quan một số hoạt động còn thiếu chiều sâu, chương trình phối hợp nhiều lúc còn chồng chéo về mặt thời gian, việc cung cấp thông tin chưa đầy đủ kịp thời, việc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp chưa được sâu sát; việc phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân chưa được kịp thời, thỏa đáng; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát còn có những hạn chế...
         Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế, Báo cáo đề ra một số nhiệm vụ công tác trong năm 2013 nhằm thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị.
 
          Qua nội dung trao đổi của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng tiếp thu ý kiến các đại biểu để chỉnh sữa, hoàn thiện các văn bản để ban hành và sớm tổ chức triển khai thực hiện./. 

Tác giả bài viết: Bình Lợi - Tuyết Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

(video) :

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH