TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 55


Hôm nayHôm nay : 7826

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 406951

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12308457

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Hoạt động của Văn phòng

Kết quả thực hiện kế hoạch công tác trong 6 tháng đầu năm 2011

Thứ tư - 20/06/2012 16:24
Thực hiện kế hoạch công tác trong 6 tháng đầu năm 2011, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh theo đúng Luật và bám sát chương trình kế hoạch đề ra. Kết quả như sau:
 
- Công tác tham mưu, giúp việc Đoàn Đại biểu Quốc hội: Chuẩn bị chu đáo việc cung cấp thông tin, tài liệu và các nội dung, phương tiện phục vụ kỳ họp thứ 9 và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội khóa XII đơn vị tỉnh Cao Bằng; tham gia đầy đủ và có hiệu quả hoạt động thảo luận, giám sát tại kỳ họp thứ 9 và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XII.
  Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp thứ 9 và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của Đoàn Đại biểu Quốc hội. Tham mưu, giúp việc Đoàn ĐBQH tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức, cá nhân tham gia vào 02 dự thảo Luật Phòng chống mua bán người và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng dân sự; chủ động nghiên cứu và tổng hợp các ý kiến đối với các dự thảo Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
- Công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp và các hoạt động của HĐND tỉnh:
 
+ Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, chương trình, tài liệu, công tác khen thưởng, công tác thẩm tra các báo cáo, xây dựng Nghị quyết kỳ họp, các điều kiện cơ sở vật chất... phục vụ kỳ họp Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đạt kết quả tốt. Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp HĐND để cử tri nắm được các hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh;
 
 + Chuẩn bị tốt nội dung cho Thường trực HĐND tỉnh tham luận tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tại Thành phố Lạng Sơn với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh”.
 
+ Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ nhất vào ngày 1/7/2011 và kỳ họp thứ hai vào ngày 18/7/2011 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016, tổ chức vào cuối tháng 6 và trung tuần tháng 7/2011 theo Luật định.
 
- Về công tác tiếp xúc cử tri: Tham m­ưu, giúp việc Đoàn ĐBQH và Th­ường trực HĐND xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tổ đại biểu HĐND, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các huyện, thị, xã, phường, thị trấn tổ chức thành công các đợt tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp 9 Quốc hội khóa XII và tr­ước kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. Các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đ­ược Văn phòng phục vụ đảm bảo yêu cầu nội dung, chương trình. Đoàn ĐBQH đã tiếp xúc với trên 500 cử tri của 4 huyện, thị; các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc với 1.000 cử tri của 26 xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thị. Các vấn đề cử tri kiến nghị đ­ược Văn phòng tổng hợp, phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết.
                    
                      Biểu dương điển hình tiên tiến của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
    (Ảnh: Ngọc Oanh)
 
- Về công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân: Tích cực tham mưu, giúp việc Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định; trong sáu tháng đầu năm đã tiếp 21 lượt công dân; nhận 5 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đồng thời chuyển 05 đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đơn thư khiếu nại, tố cáo và các ý kiến, kiến nghị của công dân được trả lời bằng văn bản theo đúng luật định.
 
- Về hoạt động khảo sát và giám sát: Sáu tháng đầu năm 2010, Văn phòng đã tham mưu, giúp việc Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh triển khai có hiệu quả cuộc khảo sát về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát kết quả phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đánh giá hiệu quả đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2010 - 2011.
 
Qua các đợt giám sát, khảo sát tại cơ sở, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND đã có kết luận và kiến nghị với các đơn vị được giám sát; nhiều kiến nghị sau các đợt khảo sát, giám sát đã được UBND tỉnh, các ngành chức năng tiếp thu, xem xét và giải quyết.
 
- Văn phòng luôn chủ động, tích cực trong việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo phục vụ các cuộc họp, hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh cũng như hoạt động khác ở địa phương theo sự phân công của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.
 
Đặc biệt trong cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 vừa qua, Văn phòng đã tích cực tham gia phục vụ Thường trực HĐND trong việc chỉ đạo kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện, thị, xã; phối hợp tổ chức cho đại biểu ứng cử đi tiếp xúc cử tri; cử cán bộ Văn phòng tham gia các công việc theo sự phân công của Ủy ban bầu cử tỉnh; tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phục vụ Văn phòng chấp hành nghiêm túc việc tham gia bầu cử tại nơi cư trú.
 
- Về công tác thông tin tuyên truyền: Văn phòng đã tham mưu cho Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Cao Bằng, Đài PT-TH, Báo Đại biểu nhân dân; Phát hành “Bản tin hoạt động Đoàn ĐBQH và HĐND” số 01, số 02/2011 (mỗi quý 01 số); tập trung xây dựng trang Wesbile Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để kịp khai trương vào dịp khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016;
 
Tham dự và phục vụ các ngày lễ kỷ niệm của cả nước và của địa phương như: kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước; khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó huyện Hà Quảng; Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cầu truyền hình kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011)...
 
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan để thực hiện tốt nhiệm vụ;
- Ngoài các hoạt động chuyên môn, Văn phòng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: thăm hỏi, động viên, giúp đỡ vật chất và tinh thần xã Cô Ba là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lạc, các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Bảo Lâm và Trà Lĩnh; tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi cho con cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan và các phong trào của đoàn thể phát động...
 
Phát huy những kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục phấn đấu, đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 
      
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tham mưu, nhân dân

Những tin mới hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

(video) :

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH