Các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng tham gia thảo luận tại tổ về Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội, Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2016 và Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

Tham gia thảo luận tại tổ tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, trong các ngày 22 và 23/5/2016, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng đã tham gia thảo luận tại tổ về Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội, Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2016 và Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).
          Tham gia thảo luận tại tổ tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, trong các ngày 22 và 23/5/2016, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng đã tham gia thảo luận tại tổ về Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội, Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2016 và Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

        Thảo luận tại tổ, đa số các đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với nội dung cơ bản của dự án do các cơ quan soạn thảo trình. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần nghiêm túc khắc phục các tồn tại trong việc thực hiện các Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các văn bản luật đã có hiệu lực, tránh để tình hiểu sai về các quy định pháp luật như đã xảy ra đối với Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội.

        Về  Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội, các đại biểu Hà Ngọc Chiến, La Ngọc Thoáng, Phùng Văn Hùng đã phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các nội dung thảo luận; đồng thời đề nghị: Cơ bản tán thành sửa đổi Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội, đảm bảo sự quyết định của người lao động trong việc hưởng trợ cấp một lần khi thôi việc hay lựa chọn tiếp tục đóng bảo hiểm để hưởng trợ cấp hàng tháng, các cơ quan tham mưu trong việc xây dựng luật cần rút kinh nghiệm trong việc đánh giá tác động của các dự án Luật chưa tương thích với thực tiễn, cần mở rộng việc lấy ý kiến đối với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của các dự án luật.


Đại biểu Hà ngọc Chiến tham gia ý kiến vào điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội

           Về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc việc đưa tổ đại biểu Hội đồng nhân dân làm chủ thể giám sát vì đây chỉ là tổ chức “lỏng lẻo”, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng;  Tán thành quy định Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện là chủ thể giám sát, nhưng không nên quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã là chủ thể giám sát vì số lượng Thường trực HĐND xã ít chỉ bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch. Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh hiệu lực, hiệu quả của cuộc giám sát, đề nghị Ban soạn thảo phải ghi rõ kết luận giám sát có hiệu lực pháp lý và bắt buộc thi hành, đồng thời các đại biểu đề nghị quy định rõ việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, thẩm quyền của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các cơ quan của HĐND đến đâu trong vấn đề này cần phải làm rõ. Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị Ban  soạn thảo cần thiết kế lồng nghép giữa nội dung giải trình và chất vấn tại cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, kỳ họp Hội đồng nhân dân.

         Về Dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) có tổng số 491 điều, được bố cục thành mười phần, 43 chương. So với Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành giữ nguyên 177 điều, sửa đổi, bổ sung 238 điều, bổ sung mới 76 điều, bãi bỏ 07 điều với những điểm mới chủ yếu: giao tất cả các tranh chấp, yêu cầu dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; bổ sung quy địnhcơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ việc dân sự có quyền kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật có dấu hiệu trái Hiến pháp, luật,...làm rõ quyền và nghĩa vụ của đương sự trong việc cung cấp chứng cứ....

        Về cơ bản, các đại biểu Quốc hội tán thành các nội dung sửa đổi bổ sung, tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị Ban soạn thảo phải làm rõ quyền của Viện kiểm sát khi tham gia tố tụng dân sự, cụ thể là Viện kiểm sát với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp chỉ có thể tham gia phiên tòa để thực hiện trong hoạt động kiểm sát việc xét xử, việc phát biểu quan điểm của Viện đối với vụ án là không phù hợp. Cần rà soát, bổ sung các quy định liên quan đến việc đảm bảo tranh tụng khi xét xử, hạn chế các căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm để vụ việc dân sự phải có điểm dừng,....

         Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng – Phùng Văn Hùng đề nghị phải giữ lại khoản 2 Điều 4 quy định: Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do không có điều luật áp dụng vì đây là quy định cần thiết để đảm bảo thể chế hóa Hiến pháp 2013 về Tòa án thực hiện quyền tư pháp, Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân....đối với quan điểm cho rằng:”Tòa án phải từ chối giải quyết vụ án vì chưa có luật quy định” có thể được giải quyết bằng “án lệ” , tập quán trên cơ sở tinh thần chung của Hiến pháp, luật, nguyên tắc tương tự pháp luật và lẽ công bằng, lương tâm của thẩm phán khi giải quyết vụ việc

Tác giả bài viết: Lê Đỗ Thanh