ĐBQH tỉnh góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; dự án Luật Thư viện

Chiều 23/5, trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; dự án Luật Thư viện.

Chiều 23/5, trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; dự án Luật Thư viện.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phùng Văn Hùng góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.


Đại biểu Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý đối với một số nội dung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Đại biểu cho rằng, tại khoản 4 điều 1 về sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 14 Luật Kiểm toán hiện hành có quy định về quyền hạn của Tổng Kiểm toán Nhà nước như “Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là quyết định để quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy trình kiểm toán…”, tuy nhiên theo đại biểu, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã khẳng định quyết định của Tổng Kiểm toán là văn bản quy phạm pháp luật nên không cần nhắc lại nội dung này trong Luật Kiểm toán. Hơn nữa ở mục 4, chương 4 đã quy định rất chi tiết về quy trình kiểm toán nên không cần thiết phải bổ sung nội dung về quy trình kiểm toán.

Đại biểu đề nghị không bổ sung vào dự thảo về thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch của Tổng Kiểm toán nhà nước, vì Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 không quy định Tổng Kiểm toán nhà nước được quyền ban hành thông tư. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cũng không được quy định có thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch với Tổng Kiểm toán nhà nước.

Về quyền hạn của thành viên đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước, đại biểu đề nghị xem xét lại quy định về việc trao quyền cho kiểm toán viên truy cập vào dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, dữ liệu điện tử quốc gia. Đây là quyền hạn rất lớn liên quan đến bí mật quốc gia, bí mật kinh doanh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nên cần phải có những quy định chặt chẽ và ràng buộc.

Góp ý về việc bổ sung Điều 49a trong dự thảo luật về kiểm soát chất lượng kiểm toán, đại biểu phân tích đó là những hoạt động mang tính nội bộ của ngành kiểm toán, có thể quy định trong quy chế của ngành, vì vậy không cần thiết phải bổ sung điều khoản này vào trong luật.

Liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật về Kiểm toán nhà nước, đại biểu Phùng Văn Hùng đề nghị cần giải trình rõ căn cứ về mức phạt tiền tối đa được quy định trong dự thảo luật, cũng như sự cần thiết phải ban hành nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước có phù hợp không khi Kiểm toán nhà nước là do Quốc hội thành lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Đại biểu Bế Minh Đức phát biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Thư viện.


Tham gia góp ý cho dự án Luật Thư viện, đại biểu Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị bổ sung hành vi kích động gây mất an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội vào trong quy định về các hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 1, điều 7 dự thảo Luật Thư viện. Đại biểu đề nghị cần xem xét lại quy định tại khoản 2, điều 34 về việc người Việt Nam bảo vệ luận án tiến sĩ ở trong nước, nước ngoài phải nộp một bộ luận án cho Thư viện quốc gia Việt Nam.

Theo đại biểu Bế Minh Đức, việc quy định như vậy chỉ nên dành cho những đối tượng là người Việt Nam đi học tiến sĩ ở trong nước, nước ngoài có sử dụng ngân sách của Nhà nước, còn những đối tượng khác sẽ không phù hợp khi họ đi học tự túc bằng tiền cá nhân. Mặt khác, việc yêu cầu nộp luận án tiến sĩ cho Thư viện quốc gia còn phụ thuộc vào quy định về sở hữu trí tuệ của mỗi quốc gia nơi người đó đang theo học.


Tác giả bài viết: Ngọc Oanh