Đại biểu Quốc hội Cao Bằng tham gia thảo luận tại tổ về dự án Luật đầu tư (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dấn sự

Buổi sáng ngày 13/6, Quốc hội thảo luận tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật đầu tư (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng La Ngọc Thoáng và Đinh Thị Mai Lan đã tham gia phát biểu ý kiến thảo luận.
               Buổi sáng ngày 13/6, Quốc hội thảo luận tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật đầu tư (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng La Ngọc Thoáng và Đinh Thị Mai Lan  đã tham gia phát biểu ý kiến thảo luận.

Đại biểu La ngọc Thoáng tham gia ý kiến vào dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi)

        Tham gia thảo luận về dự án Luật đầu tư (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Cao Bằng La Ngọc Thoáng góp ý vào các vấn đề như: về phạm vi điều chỉnh; về ngành nghề, địa bàn tiếp cận đầu tư; ưu đãi đầu tư; về thẩm quyền quyết định đầu tư trong nước và quyết định đầu tư ra nước ngoài…Đại biểu cho rằng, cần quan tâm thu hút đầu tư nước ngoài đối với những ngành nghề mà chúng ta không có điều kiện, còn đối với những ngành nghề mà chúng ta có đủ điều kiện để thực hiện thì nên khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp trong nước. Đối với quy định về bảo đảm đầu tư, đại biểu đề nghị luật cần phải quy định rõ nhà đầu tư phải đặt trụ sở chính tại một địa điểm cụ thể để công tác quản lý được chặt chẽ hơn. Đồng thời cần có cơ chế hài hòa giữa quy định về góp vốn và kiểm soát góp vốn.

           Tham gia thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, ĐBQH tỉnh Cao Bằng Đinh Thị Mai Lan góp ý về các vấn đề như: về quy định người được thi hành án phải có đơn yêu cầu thi hành án; về xác minh điều kiện thi hành án; về miễn, giảm án thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; về thi hành án khi có thay đổi giá trị tài sản tại thời điểm thi hành án và thẩm quyền kê biên tài sản thi hành án; về các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Tòa án nhân dân…

            Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường xem xét biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và thảo luận cho ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn./.

Tác giả bài viết: Trọng Hùng