Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng tham gia thảo luận tại tổ Ngày 27.10.2012

Chiều ngày 27.10.2012, Quốc hội họp phiên thảo luận tổ về dự án Luật Thủ đô và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại.
           Chiều ngày 27.10.2012, Quốc hội họp phiên thảo luận tổ về dự án Luật Thủ đô và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục thực  hiện thí điểm chế định thừa phát lại. Tham gia thảo luận tổ có các đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình, Tây Ninh và Lào Cai. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng làm tổ trưởng và chủ trì buổi thảo luận.

        Tại buổi thảo luận, các đại biểu Hà Ngọc Chiến, Phùng Văn Hùng La Ngọc Thoáng, Hoàng Văn Thượng, đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng đã tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung.

          Về dự án Luật Thủ đô: Về chủ trương các đại biểu nhất trí tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi hơn cho việc xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Với vị trí, vai trò của Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa quốc gia thì việc xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô là trách nhiệm của chung của các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội và nhân dân cả nước.
           Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng: trong chính sách xây dựng và phát triển Thủ đô cần có điều nói về văn hóa chuẩn mực của con người Thủ đô để có sức lan tỏa rộng khắp ra cả nước, sánh vai với các nước trong khu vực, trở thành một Thủ đô văn minh hiện đại. Nhiều đại biểu yêu cầu Ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ lại một số điều trong dự thảo Luật, cần điều chỉnh lại hành văn sao cho ngắn gọn, rõ ràng đúng với tính chất của một đạo luật. Luật phải thể hiện được các nội dung cơ bản tránh đưa vào quá nhiều điều cụ thể, nhưng cô đọng quá lại thành chung chung, do vậy cần xác định rõ mục tiêu cụ thể, có bước đi rõ ràng trong từng giai đọan phù hợp với thực tế nền kinh tế của đất nước; có quy hoạch tổng thể và lâu dài, tránh hiện tượng chưa hoàn thiện đã phải sửa đổi gây lãng phí và thực hiện không hiệu quả.
Về biểu tượng của Thủ đô các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần phải quy định ngay trong luật và phải mô tả về biểu tượng một cách rõ ràng, khi người đọc là hiểu được đó là biểu của Thủ đô.

           Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục thực  hiện thí điểm chế định thừa phát lại: Các đại biểu nhất trí với báo cáo của Chính phủ và đề nghị tiếp tục triển khai thí điểm,, song cần phải  triển khai thí điểm rộng hơn. Có đại biểu cho rằng cần xem xét lại tên gọi cho dễ hiểu và đúng từ ngữ văn hóa người Việt./.

Tác giả bài viết: Hữu Lương