Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng tại huyện Hòa An và huyện Quảng Uyên

Trong 02 ngày 05 và 06/8/2014, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng do đồng chí La Ngọc Thoáng – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về người có công với cách mạng tại huyện Hòa An và huyện Quảng Uyên
        Trong 02 ngày 05 và 06/8/2014, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng do đồng chí La Ngọc Thoáng – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về người có công với cách mạng tại huyện Hòa An và huyện Quảng Uyên. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí  Hoàng Văn Thượng – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh,  Đinh Thị Mai Lan – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban ngành: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ban Văn hóa – xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đ/c La Ngọc Thoáng – Phó trưởng Đoàn ĐBQH, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại
buổi làm việc với huyện Quảng Uyên.

         Tại các địa phương đến giám sát, Đoàn giám sát đã lãnh đạo UBND huyện báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về người có công với cách mạng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của huyện Hòa An và huyện Quảng Uyên, việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng luôn được cấp ủy, chính quyền 02 huyện quan tâm chỉ đạo.

         Đối với huyện Hòa An: Số đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thời điểm tháng 6 năm 2014 của huyện Hòa An là 428 đối tượng, giảm 1060 đối tượng so với thời điểm 01/9/2012 (nhưng tăng thêm 9 đối tượng do áp dụng Pháp lệnh số 04 và 05 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và 420 thân nhân người có công với cách mạng, giảm 4 đối tượng so với thời điểm 01/92012. Huyện có 12 mẹ được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 (trong đó truy tặng 10, phong tặng 02); huyện đang tiến hành xử lý vi phạm chính sách người có công đối với 02 trường hợp. Toàn huyện có 1836 hộ được hưởng chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.


         Đối với huyện Quảng Uyên: Số đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thời điểm tháng 6 năm 2014 của huyện là 553 đối tượng, giảm 36 đối tượng so với thời điểm 01/9/2012 (nhưng tăng thêm 04 đối tượng do áp dụng Pháp lệnh số 04 và 05 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và 61 thân nhân người có công với cách mạng, giảm 11 đối tượng so với thời điểm 01/92012. Huyện có 27 mẹ được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 (trong đó truy tặng 23, phong tặng 04). Toàn huyện có 1495 hộ được hưởng chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
Ngoài ra, việc thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 252/KH-BCDDQG1237 ngày 11/11/2013 của Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và việc thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thiếu thông tin theo Quyết định 150/QĐ-TTg được cấp ủy, chính quyền 02 huyện chỉ đạo các phòng ban phối hợp chặt chẽ với cơ quan quan sự tỉnh, huyện tập trung thực hiện.

          Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng của 2 huyện vẫn còn có một số tồn tai, khó khăn, vướng mắc như: Việc tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản về chính sách người có công ở một số cơ sở xã đôi lúc chưa được kịp thời, chưa sâu sát; việc theo dõi, quản lý thông tin về đối tượng người có công chưa được tốt, còn có tình trạng một số cơ sở xã “khoán trắng” cho cán bộ phụ trách lĩnh vực Văn hóa – xã hội hoặc Ban chỉ huy quân sự xã; một số đối tượng không còn hồ sơ, giấy tờ chứng minh để làm chứng cứ hưởng chế độ; nhiều phần mộ được quy tập tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Quảng Uyên khó xác định được danh tính do quá trình quy tập về đã lâu và khi quy tập cũng không có tên tuổi, hồ sơ nơi quy tập về và hồ sơ bố trí quy tập tại nghĩa trang huyện. Việc đề nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng vẫn còn vướng mắc đối với một số trường hợp do hồ sơ kê khai không khớp với hồ sơ lưu tại Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh. Việc xây mới, sửa chữa nhà ở Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiến độ triển khai thực hiện chậm, vì kinh phí Trung ương cấp rất hạn chế, trong khi kinh phí cần để thực hiện rất lớn, dẫn đến việc thực hiện theo kế hoạch của giai đoạn I rất khó hoàn thành theo kế hoạch, cá biệt còn có một số hộ đã xây mới, sửa chữa và nghiệm thu nhà xong huyện vẫn chưa có kinh phí chi trả….

         Kết luận buổi giám sát tại 02 huyện đ/c La Ngọc Thoáng – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chính sách đối với người có công của 2 huyện, đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đúng chính sách, pháp luật đối với người có công. Tiếp tục xem xét hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn vướng mắc, phối hợp với các gia đình và các đối tượng chính sách để hoàn chỉnh thủ tục giải quyết chế độ cho các đối tượng người có công bị mắt, thiếu giấy tờ chứng minh hoạt động, quan tâm hơn đến việc giải quyết chế độ theo quy định cho các đối tượng đã từng tham gia dân quân, thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc…Đối với các kiến nghị của huyện, Đoàn sẽ tổng hợp và chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.

Tác giả bài viết: Đoàn Khánh Trực