Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Phong (Bảo Lâm) và Quang Thành huyện Nguyên Bình

Thực hiện kế hoạch số 176/KH-ĐĐBQH ngày 21/9/2015 về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Ngày 7 và 8/10/2015, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng gồm các đồng chí: La Ngọc Thoáng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đến tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Phong (Bảo Lâm) và xã Quang Thành huyện Nguyên Bình. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bảo Lâm, huyện Nguyên Bình
Thực hiện kế hoạch số 176/KH-ĐĐBQH ngày 21/9/2015 về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Ngày 7 và 8/10/2015, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng gồm các đồng chí: La Ngọc Thoáng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đến tiếp xúc cử tri tại các xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm và xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bảo Lâm, huyện Nguyên Bình
 
        Tại hội nghị tiếp xúc, ĐBQH tỉnh báo cáo với cử tri tình hình KT - XH của cả nước và tỉnh Cao Bằng trong 9 tháng đầu năm; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9 liên quan đến tỉnh Cao Bằng của các bộ, ngành.  


Đại biểu Quốc hội La Ngọc Thoáng (áo trắng đứng giữa) và Phùng Văn Hùng (đứng thứ 2 từ trái sang) nói chuyện với cử tri xã Vĩnh Phong trong giờ giải lao.

       Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 - 30/11/2015. Trong kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 17 dự án luật và 02 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến lần đầu vào 9 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về KT - XH, quốc phòng, an ninh, chương trình giám sát của Quốc hội...

        Tham gia cuộc tiếp xúc, cử tri xã Vĩnh Phong kiến nghị: Đề nghị Nhà nước xem xét nâng mức hỗ trợ cho cán bộ cơ sở xóm, xã; có chế độ chính sách mới đối với giáo viên, học sinh ở vùng sâu, vùng xa để động viên học sinh đến trường, khuyến khích giáo viên đứng lớp; hỗ trợ về cơ sở vật chất để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; ưu tiên cử tuyển đối với học sinh dân tộc thiếu số; xây nhà công vụ cho giáo viên trường tiểu học và bán trú, đầu tư thiết bị trường học đạt chuẩn trên địa bàn xã…

        Cử tri xã Quang Thành kiến nghị: Nhà nước hỗ trợ xây dựng đường điện đến một số xóm vùng sâu, vùng xa; nâng cấp một số tuyến đường, cầu cứng; đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống mương thủy lợi; xây dựng bể nước sinh hoạt cho xóm; bổ sung nguồn vốn cho xã xây dựng nông thôn mới; nâng mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ không chuyên trách; có biện pháp xử lý hiệu quả đối với người nghiện ma túy; xây nhà công vụ cho giáo viên và cấp giấy quyền sử dụng đất cho nhà trường…

        Các đại biểu đã tiếp thu và giải đáp một số kiến nghị của cử tri; đồng thời sẽ chuyển những ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 

Tác giả bài viết: Ngọc Oanh