Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tham gia thảo luận tại tổ về dự án Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Sáng ngày 13/11/2014, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Về cơ bản, các đại biểu tán thành việc sửa đổi Bộ luật dân sự, các đại biểu cho rằng Bộ luật dân sự 2005 sau hơn 9 năm thi hành đã có tác động tích cực đến đời sống kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành, Bộ luật cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung để kịp thời điều chỉnh các quan hệ dân sự trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc việc đưa những khái niệm mới, còn khó hiểu đối với đa số người dân như: Vật quyền, trái quyền, quyền địa dịch,...Nếu vẫn đưa vào phải được định nghĩa thật rõ ràng, dễ hiểu. Vẫn còn ý kiến khác nhau về một số điều luật cụ thể về việc bảo vệ người thứ 3 ngay tình, các quy định về thời hiệu, các hình thức sở hữu, quyền khai sinh, quyền xác định dân tộc, xác định họ, tên,....
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tham gia thảo luận tại tổ về dự án Bộ Luật Dân sự

Tham gia thảo luận tại tổ, đại biểu Hà Ngọc Chiến, Phùng Văn Hùng, Đinh Thị Mai Lan đề nghị ban soạn thảo cần bổ sung thêm hồ sơ trình dự án luật để các đại biểu nghiên cứu được toàn diện, thấu đáo; thận trọng việc đưa các thuật ngữ mới vào Bộ luật. Đại biểu ủng hộ việc việc giữ nguyên 3 hình thức sở hữu là sở hữu chung, sở hữu chung theo phần và sở hữu tư nhân, nhấn mạnh nguyên tắc hòa giải, ngiêm cấm việc sử dụng vũ lực để bảo vệ người tham gia giao dịch dân sự ngay tình. Không nên quy định hai hình thức sở hữu là sở hữu chung và sở hữu tư nhân vì sở hữu chung sẽ bao gồm cả sở hữu toàn dân và sở hữu chung của một nhóm người, trong khi nội hàm quyền định đoạt là hoàn toàn khác nhau.

Tác giả bài viết: Lê Đỗ Thanh