Đoàn đại biểu Quốc hội Cao Bằng tham gia thảo luận về Dự thảo sửa đối Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội và việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012

Chiều ngày 6/6/2014 Quốc hội thảo luận tại tổ về việc sửa đổi, bổ sung dự thảo nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc.
       Chiều ngày 6/6/2014 Quốc hội thảo luận tại tổ về việc sửa đổi, bổ sung dự thảo nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc.

        Thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 35, các đại biểu tập trung góp ý về các vấn đề như: về phạm vi đối tượng lấy phiếu tín nhiệm; về thời hạn, thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; về mức đánh giá tín nhiệm trong việc lấy phiếu tín nhiệm; về hệ quả đối với người được Quốc hội, HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp”; về báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm…

Đại biểu Hà Ngọc Chiến tham gia ý kiến về sửa đổi Nghị quyết 35/2012/QH

         Tham gia phát biểu thảo luận, đại biểu Hà Ngọc Chiến cho rằng: việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết là cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

        Về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm: đại biểu cho rằng nên mở rộng phạm vi lấy phiếu đối với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện không phải là thành viên UBND để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri và nhân dân. Bởi vì, những người này cũng chịu sự giám sát của HĐND và có trách nhiệm báo cáo, trả lời chất vấn, giải trình tại kỳ họp HĐND. Theo đó, cần phải sửa đổi lại tên của nghị quyết sao cho phù hợp hơn.

         Về thời hạn và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm: đại biểu nhất trí với quy định của dự thảo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm mỗi nhiệm kỳ một lần là phù hợp, vừa đảm bảo cơ chế giám sát, đánh giá cán bộ, vừa tạo điều kiện để cán bộ có đủ thời gian thể hiện năng lực, trình độ của mình. Về mức độ tín nhiệm thể hiện trên phiếu: theo đại biểu Hà Ngọc Chiến quy định 3 mức đánh giá là phù hợp, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm giúp cho những người được lấy phiếu nhận biết được mức độ tín nhiệm đối với mình để có cơ sở phấn đấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bản thân.

       Về báo cáo đánh giá kiểm điểm cán bộ được lấy phiếu, theo đại biểu nên quy định có một mẫu chung thống nhất về phạm vi, nội dung, dung lượng báo cáo, tránh tình trạng mỗi người tự đánh giá mức độ khác nhau như vừa qua.

          Đại biểu Phùng Văn Hùng thể hiện sự nhất trí cao đối với quan điểm của đại biểu Hà Ngọc Chiến, tuy nhiên góp ý về thời hạn và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu cho rằng: để việc lấy tín nhiệm có ý nghĩa hơn mỗi nhiệm kỳ nên lấy tín nhiệm hai lần, lần thứ nhất là vào kỳ họp cuối năm thứ hai của nhiệm kỳ, lần thứ hai là một năm trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

        Về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Phùng Văn Hùng cho rằng nếu tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp dưới 50% thì nên tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm ngay tại kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.
 
         Ngày 07/6 Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012.


Đại biểu Phùng Văn Hùng phát biểu ý kiến tại Hội trường về thực hiện chính sách
pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012

           Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Phùng Văn Hùng đã tham gia phát biểu thảo luận. Đại biểu đánh giá cao chất lượng báo cáo kết quả giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-20012”. Theo đại biểu, báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc cả những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế với số liệu, dữ liệu phong phú,  tổng thể về công tác xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam trong những năm qua. Mặc dù điều kiện kinh tế của nước nhà còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, nhà nước cùng toàn xã hội vẫn giành ra 864.050 tỷ đồng cho mục tiêu giảm nghèo, ước tính đến cuối năm 2013, tỉ lệ hộ nghèo toàn quốc giảm còn khoảng 7,8%. Thông qua các chương trình tín dụng, vấn đề nhà ở của nhiều hộ gia đình đã được giải quyết; không ít gia đình được vay vốn ưu đãi, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Các chính sách dạy nghề và tạo việc làm miễn phí đã hỗ trợ hàng trăm nghìn lao động nghèo cách thức làm ăn. Thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo đã có những bước cải thiện đáng kể.

         Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính phủ, cuối 2013 tỉ lệ hộ nghèo toàn quốc ước còn khoảng 7,8%, hầu hết những hộ này rơi vào những gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tập trung ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, địa hình phức tạp, hiểm trở, bị chia cắt bởi đồi, núi, sông, suối, với phong tục tập quán lạc hậu, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, không thuận lợi cho sản xuất và sinh sống; tỉ lệ tái nghèo vẫn còn cao.

          Đại biểu Phùng Văn Hùng cho rằng, xã hội hóa hoạt động xóa đói, giảm nghèo chưa đạt yêu cầu. Công tác xóa đói giảm nghèo của nước ta đã đi được một quãng đường dài khoảng 20 năm, nhưng nguồn vốn nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo; nguồn đóng góp của xã hội chỉ khoảng trên dưới 2%, mức quá thấp cho thấy công tác vận động thu hút tài trợ, thu hút đầu tư cho hoạt động giảm nghèo còn rất hạn chế.

         Bên cạnh đó, một số chính sách hiệu quả thấp do áp dụng đại trà, không nghiên cứu điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội và thực tế vùng, miền; Nguồn lực không được bố trí đủ cho nhu cầu của mỗi chương trình, ví dụ chương trình 30a chỉ đạt khoảng 20%; Chính sách về đất ở và đất canh tác không có tính khả thi cao vì ở nhiều địa phương, quỹ đất hầu như không còn, đặc biệt là đất canh tác; Chính sách bù giá điện không thiết thực.

Đại biểu Phùng Văn Hùng kiến nghị:
          - Nên xem xét lại khái niệm “cận nghèo” vì theo báo cáo số hộ cận nghèo hầu hết là những hộ vừa mới thoát nghèo, rất dễ bị tái nghèo, nên rất cần sự giúp đỡ tiếp tục. Vì vậy, thay vì chính sách cho những hộ cận nghèo nên xây dựng chính sách chung hỗ trợ tất cả đối tượng vừa thoát nghèo trong vòng 2 đến 3 năm tiếp theo để họ thật sự thoát nghèo bền vững.

        - Thay đổi cách tiếp cận với vấn đề giảm nghèo. Mặc dù thành tích giảm nghèo của chúng ta được cả thể giới ghi nhận, nhưng một thực tế là khoảng cách giàu nghèo ngày càng giãn ra, từ 2,1 năm 2002 lên đến 9,4 năm 2012, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi và hải đảo. Điều này làm giảm ý nghĩa những kết quả mà ta đã đạt được. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đã đi được đoạn đường dài 20 năm, giờ là lúc nhà nước không chỉ tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác giảm nghèo mà cần phải giúp người dân nơi đây vươn lên làm giàu. Đây là cách tốt nhất giúp cho thành tích giảm nghèo được bền vững và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Đại biểu đề nghị Quốc hội và Chính phủ có những chính sách giúp những hộ gia đình đã thoát nghèo, có ý chí vươn lên làm giàu. Ban hành Chính sách thu hút đầu tư vào những vùng sâu vùng xa thật sự hấp dẫn, có ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút các nhà đầu tư cùng chia sẻ nhiệm vụ to lớn này.

        - Đề nghị Quốc hội tiếp tục bổ sung vốn, Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường tuần tra biên giới. Có đường tuần tra biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào xóa đói giảm nghèo khu vực biên giới, người dân yên tâm bám trụ cùng quân đội gìn giữ biên cương của Tổ quốc.

        - Đại biểu cũng đề nghị phân tích và làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước về công tác giảm nghèo thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Ngoài ra cần tăng cường hơn nữa vai trò và trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc trong công tác giảm nghèo trong điều kiện hiện nay, đối tượng nghèo tập trung chủ yếu ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tác giả bài viết: Trọng Hùng