Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tham gia thảo luận tổ về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và dự án Luật Chăn nuôi

Buổi chiều ngày 07/6/2018, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và dự án Luật Chăn nuôi. Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng tham gia thảo luận cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Yên Bái.
Buổi chiều ngày 07/6/2018, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và dự án Luật Chăn nuôi. Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng tham gia thảo luận cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Yên Bái.

Đ/c Bế Minh Đức - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng tham gia ý kiến thảo luận tại tổ

Đối với dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Kể từ khi Luật Công an nhân dân được kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014; tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân đã từng bước đi vào ổn định và thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Luật định, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, kết hợp an ninh với quốc phòng và đối ngoại, kết hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và tạo môi trường ổn định để phát triển mọi mặt của đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó yêu cầu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; yêu cầu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân và khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014 là yêu cầu cấp thiết đặt ra.

Tại buổi thảo luận tổ, các đại biểu đã tập trung góp ý vào một số nội dung như: Cơ cấu, hệ thống của lực lượng Công an nhân dân, về bố trí chính quy Công an cấp xã, thị trấn, về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân đối với từng cấp, đơn vị, về công nghiệp an ninh... Đại biểu Bế Minh Đức - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng đề nghị: Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) cần bổ sung quy định về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa lực lượng Công an và lực lượng Biên phòng trong công tác kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực biên giới; quy định rõ địa phương, đơn vị nào được phong quân hàm cấp tướng trong luật và bảo đảm nguyên tắc ngang bằng giữa lực lượng Công an và lực lượng Quân đội cũng như sự phối hợp tốt, có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong mọi tình huống...

Đối với dự án Luật chăn nuôi: Các quy định về chăn nuôi của nước ta được quy định trong Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 đến nay đã góp phần rất lớn vào sự phát triển lĩnh vực chăn nuôi. Sản lượng sản phẩm đã tăng trưởng gấp đôi trong thời gian 13 năm. Từ chỗ chỉ sản xuất được 2,5 - 2,7 triệu tấn thịt năm 2005 đến nay đã tăng lên 5,4 triệu tấn. Sữa tăng từ 100.000 tấn/năm 2005 nay đã lên đến 800.000 tấn. Sản lượng trứng từ chỗ chỉ 4 - 4,5 tỷ quả thì năm 2016 đã tăng lên trên 9 tỷ quả. Đối với ngành thức ăn chăn nuôi, từ chủ yếu là sử dụng thức ăn đơn, phụ phẩm nông nghiệp, chăn nuôi tận dụng, đến nay, cơ bản đã sử dụng thức ăn công nghiệp ăn trực tiếp và Việt Nam đã có ngành sản xuất, kinh doanh thức ăn công nghiệp rất lớn với sản lượng năm 2016 đạt trên 20 triệu tấn. Việc xuất, nhập khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thiết bị chăn nuôi cũng diễn ra hết sức sôi động…Cùng với việc phát triển mạnh ngành chăn nuôi đồng thời cũng phát sinh nhiều hệ lụy như vấn đề dịch bệnh tràn lan (lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh) ô nhiễm môi trường, chăn nuôi trong khu dân cư, phát triển thiếu quy hoạch; kinh doanh giống giả, giống kém chất lượng, nhập lậu giống không qua kiểm dịch; thức ăn kém chất lượng, sử dụng kháng sinh, chất cấm trong thức ăn chăn nuôi ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng; đã xuất hiện tình trạng dư thừa sản phẩm, cung vượt quá cầu, công nghiệp giết mổ và chế biến chưa phát triển, ảnh hưởng dịch bệnh dẫn đến giá sản phẩm giảm sâu dưới giá thành, không xuất khẩu được, người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn; một số quy định của Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 không còn phù hợp hoặc trái với các quy định của văn bản pháp luật liên quan. Trong bối cảnh và thực trạng xã hội nêu trên, việc rà soát, đánh giá và điều chỉnh các quy định pháp luật về lĩnh vực chăn nuôi, trong đó, ban hành đạo luật quản lý cả ngành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi, quản lý môi trường trong chăn nuôi để phát triển bền vững là rất cần thiết và cấp bách.

Hầu hết các ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ đều đồng tình cao với việc ban hành Luật Chăn nuôi. Trong đó, tập trung góp ý vào các nguyên tắc hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi, quản lý giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, chính sách của Nhà nước về chăn nuôi; các hành vi bị nghiêm cấm...Cụ thể, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định về quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi để tránh trồng chéo; có sự phân cấp về quản lý về chăn nuôi cho hợp lý tạo điều kiện cho nhân dân phát triển chăn nuôi; có các chính sách thu hút, điều tiết các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi theo vùng nhằm giảm giá thành thức ăn chăn nuôi, tránh tình trạng chênh lệch giá thức ăn chăn nuôi quá cao giữa các vùng do phải qua nhiều khâu chung gian; phân loại thức ăn chăn nuôi để có quy định sản xuất, kinh doanh hợp lý, khuyến khích người chăn nuôi tận dụng thức ăn có sẵn trong sản xuất nông nghiệp để chăn nuôi; kiểm soát có hiệu quả việc lạm dụng chất cấm trong chăn nuôi... Đại biểu Triệu Thanh Dung - Đoàn Cao Bằng đề nghị: Dự thảo luật cần có chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vì tuy là vùng bất lợi về địa lý nhưng có rất nhiều điều kiện để phát triển chăn nuôi đại gia súc; việc quy định về cấm thả rông gia súc, trách nhiệm, chế tài xử phạt về thả rông gia súc cần nghiên cứu cho phù hợp với vùng miền, địa bàn, nhất là vùng nông thôn.

Tác giả bài viết: Khánh Trực