Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tiếp xúc cử tri tại huyện Trà Lĩnh.

Thực hiện kế hoạch số 148/KH – ĐĐBQH về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, ngày 01 tháng 12 năm 2014, Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã đến tiếp xúc cử tri tại huyện Trà Lĩnh.
         Thực hiện kế hoạch số 148/KH – ĐĐBQH về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, ngày 01 tháng 12 năm 2014, Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã đến tiếp xúc cử tri tại huyện Trà Lĩnh.

        Tại buổi tiếp xúc, đồng chí đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII kéo dài 33 ngày với lượng công việc rất lớn gồm: thông qua 18 luật, 11 nghị quyết, cho ý kiến vào 12 dự án luật trong đó có những dự án Luật rất quan trọng như Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), ..giám sát tối cao về tái cơ cấu nền kinh tế, chất vấn và trả lời chất vấn 4 vị Bộ trưởng, trưởng ngành,...Kỳ họp bế mạc vào ngày 29/11/2014 và thành công tốt đẹp.

 
Đồng chí Hà Ngọc Chiến phát biểu tại buổi TXCT huyện Trà Lĩnh ngày 01/12/2014.

        Tại kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã tham gia đầy đủ các hoạt động và tích cực đóng góp ý kiến vào các nội dung kỳ họp; các thành viên trong đoàn đã 33 lần phát biểu ý kiến tại các buổi thảo luận tại tổ, hội trường; trong đó có các đóng góp vào các nội dung quan trọng như thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014; Báo cáo giám sát về tái cơ cấu nền kinh tế; tham gia ý kiến vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương,...nhiều ý kiến của các thành viên trong đoàn đã được Quốc hội ghi nhận và đưa vào dự thảo các Báo cáo, dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua.

        Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc đã ghi nhận các đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng và đề nghị Đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2014, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước và tỉnh nhà trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015.

Tác giả bài viết: Lê Đỗ Thanh