Hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Cao Bằng tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

Sáng ngày 24.10.2012, Quốc hội họp phiên thảo luận tổ. Tham gia thảo luận tổ có các đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình, Tây Ninh, Lào Cai.
Sáng ngày 24.10.2012, Quốc hội họp phiên thảo luận tổ. Tham gia thảo luận tổ có các đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình, Tây Ninh, Lào Cai. Đại biểu Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng làm tổ trưởng và chủ trì buổi thảo luận.
 
 
Ảnh: Đại biểu Quốc hội đơn vị Cao Bằng  Phùng Văn Hùng đang phát biểu
 tại phiên thảo luận tổ sáng ngày 24-10-2912
 
 
Các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội năm 2013. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách  Trung ương năm 2013.
Tại buổi thảo luận nhiều đại biểu đã tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 như: thực hiện mục tiêu tổng quát năm 2012; ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Đánh giá về các chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch nhưng chưa vững chắc, các chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch, nguyên nhân chủ quan, khách quan. Việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính đã đề ra trong nghị quyết số11/2011/NQ-QH 13 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012, đề xuất kiến nghị.
Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và lộ trình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015. Kết cấu, các nội dung chính của Nghị quyết Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013.

Có đại biểu thấy rằng vấn đề tái cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng Chính phủ đưa ra thực hiện quá chậm, chưa xác định được là mô hình nào, Đại biểu đề nghị Chính phủ phải có mục tiêu, quan điểm rõ ràng, khi triển khai phải có đánh giá tác động của những chính sách đó một cách khoa học để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chính phủ cần phải phân bổ nhân lực, nguồn lực một cách khoa học và có giải pháp huy động nguồn lực nội tại trong nhân dân.
Nhiều đại biểu có ý kiến đề nghị Quốc hội ra Nghị quyết về việc tăng lương theo lộ trình đã được phê duyệt vào năm 2013, để đảm bảo cho các đối tượng làm công ăn lương ổn định đời sống, ổn định an sinh xã hội.
Vấn đề đầu tư công, nhiều đại biểu cho rằng cần phải đánh giá lại vì thời gian qua việc thực hiện còn nhiều bất cập, rất nhiều công trình bị hẫng hụt, kéo dài thời gian, đầu tư kém hiệu quả, gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Tại buổi thảo luận đại biểu Phùng Văn Hùng ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng đã tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ, Đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo, song đánh giá về tăng trưởng kinh tế của cả nước như vậy đại biểu thấy còn rất băn khoăn, vì từ nay đến hết năm chỉ còn 2 tháng liệu có đạt được chỉ tiêu đã đề ra. đại biểu đề nghị Chính phủ cần đề cập một cách cụ thể về đề án tái cơ cấu nền kinh tế vì ít đề cập trong báo cáo hoặc phải có báo cáo riêng để các đại biểu Quốc hội nắm được chương trình nội dung của đề án. 

Tác giả bài viết: Hữu Lương