Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

Ngày 21-6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp nhằm thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và báo cáo hoạt động của Ban.
        Ngày 21-6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp nhằm thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và báo cáo hoạt động của Ban.

          Dự cuộc họp có đồng chí Đàm Viết Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Dân tộc, lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Đội – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Các đại biểu dự họp thẩm tra của Ban dân tộc

         Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và lĩnh vực Dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Các ý kiến nhấn mạnh vào các nội dung: Báo cáo của UBND tỉnh về lĩnh vực Dân tộc đã đánh giá các nhiệm vụ tương đối đầy đủ. Cần đánh giá thêm về công tác phối hợp, kết hợp giữa các ngành chuyên môn với Ban Dân tộc trong quá trình triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đồng bào dân tộc; bổ sung thêm số liệu các công trình, dự án được đầu tư theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ; đánh giá thêm kết quả thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định 33/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng…

         Kết luận tại cuộc họp thẩm tra, Đồng chí Hoàng Văn Đội – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, thay mặt Ban tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI./.
 

Tác giả bài viết: Nông Huế