Ban Pháp chế HĐND tỉnh Giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực xây dựng, công thương và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ 2015 đến nay.

Trong các ngày 12 - 13 -14/9/2017, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Xây dựng, Thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn toàn tỉnh từ 2015 đến nay.
         Trong các ngày 12 - 13 -14/9/2017, Đoàn giám sát Ban Pháp chế  HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Xây dựng, Thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn toàn tỉnh từ 2015 đến nay.

         Ngày 12 và 13/9 đoàn giám sát trực tiếp tại UBND huyện Trà Lĩnh và Phục Hòa; ngày 14/9 đoàn giám sát làm việc tại Chi cục quản lý thị trường và sở Y tế; các sở, ngành liên quan và UBND các huyện còn lại Đoàn giám sát gián tiếp qua các báo cáo.


Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Trà Lĩnh

      Theo tổng hợp từ báo cáo của UBND huyện và các sở ngành liên quan, từ tháng 1/2015 đến ngày 30/6/2017, các ngành chức năng và các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra trên 10.067 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc 3 lĩnh vực: Xây dựng, Thương mại, Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Qua kiểm tra đã lập biên bản xử lý 1.382 vụ vi phạm hành chính; trong đó lĩnh vực thương mại trên 1.100 vụ, với số tiền xử phạt 6.431.970.000,0đ; lĩnh vực VSATTP 279 vụ với tổng số tiền phạt 703.421.000,0đ. Nhìn chung việc xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đã được thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, có tác dụng răn đe, giáo dục; các lực lượng chức năng có liên quan như Công an, Hải quan, Biên phòng, Y tế, Quản lý thị trường… có sự phối hợp chặt chẽ trong sử lý công việc. BCĐ 389, VSATTT các cấp hoạt động tích cực; những cố gắng trên đã góp phần làm cho thị trường trên địa bàn tỉnh ổn định, không có các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại hoặc vi phạm về VSATTP, xây dựng lớn xảy ra. Các quyết định xử phạt không có tổ chức, cá nhân khiếu nại tố cáo; số tiền phạt thu được đã nộp đầy đủ vào Kho bạc Nhà nước, các tang vật cần tiêu hủy đã được tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.

       Tuy nhiên quá trình triển khai việc xử phạt trên các lĩnh vực gặp một số khó khăn như: Lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành trên cả 3 lĩnh vực rất mỏng. Đặc biệt là tuyến huyện, thành phố chưa có lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành VSATTP; Kinh phí phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là kinh phí tiêu hủy hàng hóa như thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại, gia cầm và sản phẩm gia cầm, thủy sản còn rất hạn chế; trang bị phương tiện, máy, thiết bị, hóa chất… phục vụ công tác kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm rất thiếu; quy trình áp dụng trong xử lý vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực chưa phù hợp; nguồn lực đầu tư cho công tác này còn hạn chế; ý thức một số người dân về VSATTP còn thấp; nhiều văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương chưa đồng bộ và chưa sát với thực tiễn, khó vận dung...


Đoàn giám sát làm việc tại Chi cục quản lý thị trường

        Tại các buổi làm việc với Đoàn giám sát, các địa phương và các ngành chức năng cũng đã có một số kiến nghị với các cấp có thẩm quyền ở Trung ương, ở tỉnh như: Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, cắm mốc đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mở các lớp tập huấn kiến thức về quản lý quy hoạch và công tác kiểm tra VSATTP đối với cấp huyện, xã, thị trấn. Cấp kinh phí, sinh phẩm y tế phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra để thi hành pháp luật. Đảm bảo kinh phí phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là kinh phí tiêu hủy hàng hóa như thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại, gia cầm và sản phẩm gia cầm, thủy sản; trang bị phương tiện phục vụ công tác kiểm soát thị trường; xem xét việc cấp đất và kinh phí xây dựng trụ sở Chi cục QLTT, kho tạm giữ hàng hóa, ưu tiên bố trí trụ sở làm việc cho đội QLTT các huyện trụ sở làm việc xuống cấp trầm trọng. Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho công tác VSATTP; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đảm bảo VSATTP; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao đào tạo, tập huấn chuyên môn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác VSATTP. Tỉnh tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác VSATTP trong thời gian tới...

       Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Hoàng Đức Hậu đề nghị các địa phương, sở ngành liên quan: Tiếp tục rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm về những kết quả và tồn tại hạn chế của công tác này trong thời gian vừa qua, đề cao hơn nữa trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính về xây dựng, hoạt động thương mại, VSATTP; tập trung xử lý triệt để các trường hợp vi phạm còn tồn đọng và hạn chế các vụ việc phát sinh mới. Làm tốt hơn nữa vai trò của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh đối với Chi cục quản lý thị trường, Ban chỉ đạo VSATTP đối với sở Y tế; tích cực phối hợp liên ngành để đảm bảo hiệu quả công tác; tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn đảm bảo năng lực, trình độ thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn./.
 

Tác giả bài viết: Bình Lợi