Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chương trình giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trên địa bàn tỉnh, trong các ngày 6 và 7/11/2016, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Hậu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thi hành Luật HTX năm 2012 tại huyện Thông Nông, Thành phố và Liên minh HTX tỉnh.
        Thực hiện chương trình giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trên địa bàn tỉnh, trong các ngày 6 và 7/11/2016, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Hậu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thi hành Luật HTX năm 2012 tại huyện Thông Nông, Thành phố và Liên minh HTX tỉnh.

        Theo báo cáo tổng hợp từ Liên minh HTX tỉnh cho thấy: Từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 399 HTX, trong đó có 101 HTX thành lập mới, 99 HTX đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012;  còn 199 HTX ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể. Tổng số thành viên các HTX 3.588 người; tổng nguồn vốn các HTX gần 448 tỷ đồng. Doanh thu bình quân HTX đạt 950 triệu đồng/đơn vị/năm. Thu nhập bình quân của thành viên và lao động các HTX 42 triệu đồng/người/năm. Từ năm 2013 đến nay, Liên minh HTX tổ chức 11 lớp tập huấn cho 580 lượt cán bộ, thành viên HTX về Luật HTX năm 2012 và thủ tục, hồ sơ tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012; nghiệp vụ quản lý, kế toán HTX...  Hỗ trợ 5 HTX vay 1,4 tỷ đồng từ Quỹ giải quyết việc làm của Liên minh HTX đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đối với các HTX đăng ký lại theo Luật  HTX năm 2912 hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý HTX được nâng lên; các thành viên trong HTX nhận thức được vai trò và lợi ích của mình, tích cực góp vốn và hoạt động có trách nhiệm hơn.


Đoàn giám sát kiểm tra tại HTX sản xuất gỗ và trồng rừng Quang Lâm huyện Thông Nông

         Tuy nhiên, công tác đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trên dịa bàn tỉnh kết quả đạt thấp, hiện còn 199/399 HTX đang lúng túng trong chuyển đổi, hoặc ngừng hoạt động chờ giải thể. Hoạt động của BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể các cấp còn nhiều hạn chế; công tác hướng dẫn, giúp đỡ HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 tại các địa phương chưa được thực hiện tốt. Một số chính sách hỗ trợ HTX đã được ban hành nhưng chưa đồng bộ và còn những bất cập. Hồ sơ, thủ tục thành lập mới HTX phức tạp. Luật HTX năm 2012 quy định tỷ lệ góp vốn của 1 thành viên không quá 20% tổng nguồn vốn, gây cản trở cho việc huy động vốn cho HTX. Các HTX vốn điều lệ thấp, đội ngũ cán bộ quản lý các HTX năng lực hạn chế, khả năng tiếp cận khoa học công nghệ và thị trường gặp nhiều khó khăn…

      Các  địa phương  và Liên minh HTX tỉnh kiến nghị: Tỉnh thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh; xây dựng Đề án phát triển HTX của tỉnh; chỉ đạo các huyện, Thành phố có giải pháp giải thể các HTX ngừng hoạt động lâu năm.


Đoàn giám sát làm việc tại Liên minh HTX tỉnh

       Trao đổi với các địa phương và Liên minh HTX tỉnh, Đoàn giám sát đề nghị: Liên minh HTX tỉnh tăng cường khảo sát, tiếp cận, nắm tình hình hoạt động và những khó khăn của HTX. Khẩn trương hoàn thành Đề án phát triển kinh tế HTX của tỉnh trình các cấp có thẩm quyền để triển khai. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất cho tỉnh các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế tập thể. Các địa phương cần đẩy mạnh hơn hoạt động của Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể huyện, nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, giúp đỡ HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể. Có phương án giải quyết dứt điểm 199 HTX đang trong giai đoạn ngừng hoạt động nhưng chưa giải thể hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012./.
 

Tác giả bài viết: Nhật Nam