Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7

Ngày 22-6, đồng chí Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI.

Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra của ban Pháp chế HĐND tỉnh

Tại hội nghị thẩm tra, các thành viên Ban Pháp chế đã thống nhất dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, gồm: ban hành Quy định mức chi, định mức chi phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Các thành viên đồng thuận và đánh giá cao báo cáo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí; khiếu nại tố cáo, thi hành án dân sự và Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, một số số liệu cụ thể của các ngành kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự cần đánh giá sâu nguyên nhân tồn tại, hạn chế chưa giải quyết được, cần bổ sung và đánh giá về hoạt động của cổng thông tin điện tử của ngành Toà án, bổ sung thêm nội dung đánh giá hoạt động của Văn phòng Luật sư... Ngoài ra, tình hình an ninh, trật tự xã hội có kết quả tích cực, nhưng chưa vững chắc, một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, cần phải đấu tranh kiên quyết hơn...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đức Hậu đề nghị Ban Pháp chế và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo báo cáo, nghị quyết để trình kỳ họp sắp tới.
 

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung