Ban VH-XH HĐND tỉnh dự hội thảo đánh giá về giải quyết các kiến nghị sau giám sát chuyên đề về thanh niên, trẻ em năm 2008, 2009, 2010

Ngày 26.7, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức Hội thảo Đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của Ủy ban sau giám sát chuyên đề về thanh niên và trẻ em năm 2008, 2009, 2010. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Đào Trọng Thi chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành liên quan, HĐND các tỉnh, thành phố. Đồng chí Phương Thị Mai - Phó Trưởng Ban Văn hóa và Xã hội HĐND tỉnh Cao Bằng dự Hội thảo.
           Ngày 26.7, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức Hội thảo Đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của Ủy ban sau giám sát chuyên đề về thanh niên và trẻ em năm 2008, 2009, 2010. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Đào Trọng Thi chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành liên quan, HĐND các tỉnh, thành phố. Đồng chí Phương Thị Mai - Phó Trưởng Ban Văn hóa và Xã hội HĐND tỉnh Cao Bằng dự Hội thảo.
ảnh: toàn cảnh Hội thảo

       Trong năm 2008, 2009 và 2010, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã thực hiện các chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với: trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các cơ sở văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Các chuyên đề giám sát này đều là những nội dung liên quan trực tiếp đối với cuộc sống và sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ - nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Tại Hội thảo đã có 9 báo cáo  tham luận của các bộ, ngành, địa phương về kết quả giải quyết các kiến nghị của UBTNTNNĐ về trẻ em; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; về đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các cơ sở văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em; về vấn đề dạy nghề  cho Thanh niên, những bất cập trong chính sách, pháp luật về các vấn đề trên...Qua theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của Ủy ban sau giám sát, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho rằng, các bộ, ngành liên quan đã tích cực rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng nhiều chương trình hành động, cũng như thành lập các ban chỉ đạo theo kiến nghị giám sát chuyên đề của Ủy ban.
         
        Tuy nhiên, Ủy ban cũng nêu rõ, một số kiến nghị sau giám sát đã được Ủy ban yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu như: một số điều, khoản trong Luật Dạy nghề chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện; một số văn bản đã được ban hành còn thiếu điều kiện thực hiện, thậm chí quy định chưa phù hợp, gây thiệt thòi cho đối tượng thụ hưởng chính sách; việc phân bổ kinh phí thực hiện các công tác còn chậm, khó đáp ứng nhu cầu; sự phối hợp của các bộ, ngành còn nhiều tồn tại, đặc biệt hiệu quả đầu tư còn hạn chế, gây lãng phí nguồn lực, thiếu thống nhất về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách do nhiều bộ, ngành cùng quản lý.
 
         Các đại biểu tham dự Hội thảo đề nghị, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đánh giá chính xác, cụ thể và bao quát tất cả các lĩnh vực trong công tác thanh niên và trẻ em. Để nâng cao hiệu quả công tác thanh niên và trẻ em, nhiều ý kiến cho rằng, cần sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề theo hướng thống nhất quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo nghề; sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để phù hợp với thực tiễn hơn. Đồng thời, Quốc hội, HĐND cần tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề, chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đối với Chính phủ, một số ý kiến cho rằng, cần chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; Sớm phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cơ sở giai đoạn 2012 – 2020.
 

Tác giả bài viết: Trung Thu