Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nguyên Bình: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, khóa XV

Ngày 6/8, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nguyên Bình tiếp xúc cử tri tại thị trấn Tĩnh Túc và các xã Ca Thành, Tam Kim, Quang Thành (Nguyên Bình).
     Ngày 6/8, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nguyên Bình tiếp xúc cử tri tại thị trấn Tĩnh Túc và các xã Ca Thành, Tam Kim, Quang Thành (Nguyên Bình).
Ảnh Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nguyên Bình

      Tại buổi tiếp xúc, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV; đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã  hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và  nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013; thông báo kết quả trả lời kiến nghị cử tri; phổ biến nội dung một số nghị quyết ban hành tại kỳ họp giữa năm; thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu...Cử tri tại thị trấn Tĩnh Túc và các xã Ca Thành, Tam Kim, Quang Thành (Nguyên Bình) kiến nghị: Cần đẩy nhanh tiến độ thi công Bệnh viện Đa khoa thị trấn Tĩnh Túc. Cấp xe chuyên dụng chở rác tại thị trấn Tĩnh Túc. Quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đề nghị cấp bìa đỏ đất trồng trúc cho người dân xã Ca Thành; tăng cường đầu tư điện, đường, trường, trạm cho xã Quang Thành; nâng cấp đường vào trụ sở xã Tam Kim...
       Đại diện lãnh đạo huyện, xã trả lời những ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và tổng hợp các ý kiến gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thuấn