Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Phục Hòa, Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, khóa XV

Ngày 6/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phục Hòa tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hưng (Phục Hòa).

Ngày 6/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phục Hòa tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hưng (Phục Hòa)

Ảnh: Cử tri xã Mỹ Hưng huyện Phục Hòa dự hội nghị


      Tại buổi tiếp xúc, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV; đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã  hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và  nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013; thông báo kết quả trả lời kiến nghị cử tri; phổ biến nội dung một số nghị quyết ban hành tại kỳ họp giữa năm; thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu...Cử tri tại xã Mỹ Hưng (Phục Hòa) kiến nghị: Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư đường giao thông nông thôn vào xóm Lăng Bản; quan tâm hơn nữa về chế độ, chính sách đối với người có công; sửa chữa cầu treo xóm Hưng Long, thị trấn Tà Lùng...  

Đại diện lãnh đạo huyện, xã trả lời những ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và tổng hợp các ý kiến gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tác giả bài viết: Đàm Thành