Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thường kỳ cuối năm 2015 HĐND huyện Hà Quảng

Sáng ngày 16/12/2015  kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã khai mạc trọng thể tại Hà Quảng.
        Sáng  ngày 16/12/2015  kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã khai mạc trọng thể tại Hà Quảng. Tới dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí Triệu Đình Lê – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND huyện Hà Quảng; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, Toà án nhân dân, Viện kiếm sát nhân dân, UBMT Tổ quốc và các phòng ban chuyên môn của huyện.
 
          Kỳ họp thứ 13 sẽ diễn ra từ ngày 16 – 17 tháng 12/2015, sau phần khai mạc, HĐND huyện sẽ nghe và xem xét cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý điều hành thu, chi ngân sách năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2016; Báo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. Cách danh mục đầu tư năm 2016; Báo cáo đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2015. Chương trình công trọng tâm năm 2016; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và của Đại biểu HĐND huyện  sau kỳ họp thứ 13. Thông qua báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và một số báo cáo khác. Xem xét thông qua 5  Nghị quyết, trong đó có các  Nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và 5 năm (2016- 2020). Ngoài ra kỳ họp  sẽ xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng khác và thực hiện chất vấn UBND huyện về một số vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm…
 
 
            Năm 2015, cùng với những thuận lợi, khó khăn chung của tỉnh nhà và những khó khăn nội tại của địa phương nhưng với quyết tâm cao và sự chỉ đạo tập trung, sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội huyện Hà quảng năm 2015 nhìn chung tiếp tục duy trì, có bước phát triển và đạt kết quả nhất định. Có 14/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2015 ước tăng 9,0%. Thu ngân sách trên địa bàn 26.798.013.316 đồng, đạt 177% Kh,; sản xuất nông lâm nghiệp duy trì được sự phát triển, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 100%KH, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 104,5%KH; diện tích trồng ngô giống mới đặt 161,8%. Tổ chức thành công một số sự kiện quan trọng tại địa phương…
 
          Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện vẫn còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra như: Thu nội địa 68,9%KH; vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 57,89%, di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở 37,8%KH; chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã còn nhiều khó khăn, do thiếu vốn; cháy rừng vẫn còn xảy ra 5 vụ làm thiệt hại trên 2,32 ha; công tác phối hợp giữa các ngành địa phưng trong giải quyết một số vấn đề liên quan chưa thông suốt, còn vướng mắc, trách nhiệm chưa cao do việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các đơn vị còn chậm, chưa kịp thời.

Đồng chí Triệu Đình Lê phát biểu tại kỳ họp HĐND huyện Hà Quảng
 
 
           Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Triệu Đình Lê – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và chúc mừng kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tập thể cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Hà Quảng đã đạt được trong năm 2015, kết quả 5 năm ( giai đoạn 2011-2015). Qua đó, đề nghị:  Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Hà Quảng phát huy dân chủ, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao xem xét thông các Nghi quyết, đặc biệt là việc khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ 18 về các chương trình trọng tâm;  Nghị quyết của HĐND về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; tích cực khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, đoàn kết, thống nhất, cùng đội ngũ doanh nhân và nhân dân phát huy cao độ nội lực, tranh thủ có hiệu quả nguồn đầu tư và sự hỗ trợ, đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, tích cực giúp đỡ các doanh nghiệp – hợp tác xã trên địa bàn tháo gỡ khó khăn để  khắc phục sản xuất - kinh doanh; thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở địa phương và các chương trình khác, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh.  Tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các sự kiện quan trọng khác trong năm 2016./.
 

Tác giả bài viết: Dương Tường