Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hà Quảng lần thứ II

Ngày 28/8, huyện Hà Quảng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II. Dự Đại hội có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính và hơn 150 đại biểu đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống trên địa bàn huyện.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Giai đoạn 2009 - 2014, từ các nguốn vốn Chương trình 135, hỗ trợ đất sản xuất…, huyện đầu tư xây dựng 19 công trình điện sinh hoạt, 39 công trình đường giao thông, 7 công trình trạm y tế, 14 công trình nước sinh hoạt tập trung, 10 công trình trường học và 9 công trình thủy lợi, tổng số vốn trên 77 tỷ 890 triệu đồng. Hỗ trợ 18.886 kg giống ngô, 3273 kg giống lúa, 17.580 cây ăn quả, 954 con trâu bò, 2.510 máy móc các loại cho người dân. Hỗ trợ làm 534 nhà cho đồng bào DTTS sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ 390 hộ là DTTS vay vốn phát triển kinh tế với tổng số vốn 1 tỷ 950 triệu đồng. 

Nhờ thực hiện tốt chính sách dân tộc, năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 45,27% đến nay giảm còn 28,75%; tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 10%, thu nhập bình quân đầu người 8,7 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 7 tỷ 618 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện có 4 xã đạt 3 – 5 tiêu chí; 12 xã đạt 6 – 9 tiêu chí và 2 xã đạt trên 11 tiêu chí. Toàn huyện có 4.842 hộ đạt Gia đình văn hóa, 76 xóm, bản, tổ dân phố văn hóa; 106 cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; 137 xóm có nhà văn hóa.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê  tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Giai đoạn 2014 – 2019, huyện phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 4% hộ nghèo là đồng bào DTTS; tập trung xoá nhà ở dột nát, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước và đất sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu 65% đường giao thông nông thôn được cứng hóa, trên 90% hộ gia đình ở nông thôn được sử dung điện lưới quốc gia, 85% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 95% hộ gia đình được xem truyền hình, trên 90% trạm y tế xã có bác sĩ và 80% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê biểu dương những thành tích huyện Hà Quảng đã đạt được. Đề nghị, các cấp ủy đảng tiếp tục tuyên tuyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là vùng đồng bào DTTS; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Quan tâm bảo tồn và phát huy lợi thế của từng vùng, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình. Đồng bào DTTS phát huy tính tự lực, tự cường, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội bầu 13 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam cấp tỉnh.

Lãnh đạo UBND huyện Hà Quảng tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc giai đoạn 2009 - 2014.

Nhân dịp này, UBND huyện Hà Quảng tặng Giấy khen 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2009 – 2014.


Nguồn tin: caobangdientu.vn