HĐND Huyện Thông Nông Khoá XVI, Nhiệm Kỳ 2011-2016 Tổ Chức Kỳ Họp Thứ 12

Trong 2 ngày (17- 18/12), HĐND huyện Thông Nông khóa XVI ,nhiệm kỳ 2011 - 2016 tiến hành Kỳ họp thứ 13 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đến dự.
          Trong 2 ngày (17- 18/12), HĐND huyện Thông Nông  khóa XVI ,nhiệm kỳ 2011 - 2016 tiến hành Kỳ họp thứ 13 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đến dự.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện Thông Nông lần thứ 13

          Kỳ họp đã nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2015 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016, phương án phân bổ chi ngân sách năm 2016; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XVI. Thông qua các tờ trình về phê chuẩn: Chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của HĐND huyện khóa XVI; Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND huyện; Nghị quyết mục tiêu phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2016; Dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện; Nghị quyết về mục tiêu phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020.

       Theo báo cáo UBND huyện tại kỳ họp: Năm 2015, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp/ha đạt 30 triệu đồng/ha đạt 120%; tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện 12.396,5 tấn, bằng 100,05%(KH). Về tốc độ phát triển chăn nuôi: đàn trâu 3.540 con đạt 102,6% KH tỉnh giao, đàn bò 9.688 con đạt 104,7 KH tỉnh giao, đàn lợn 25.707 con đạt 109,9% KH tỉnh giao. Tổng thu ngân sách trên 7,5 tỷ bằng 74,25% KH. Bê tông hoá đường giao thông liên xóm ước thực hiện 6.276 m. Thành lập mới 02 HTX...Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được chỉ đạo, củng cố vững chắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

          Năm 2016, huyện Thông Nông phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn trên 8 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 12.443 tấn; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 5% trở lên; nâng độ che phủ rừng lên 49,9 %, tăng 2,2% so với năm 2015; phấn đấu 1 trường đạt chuẩn Quốc...

        Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị, huyện tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để kịp thời chỉ đạo, triển khai tới toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); bám sát 6 chương trình công tác trọng tâm của tỉnh; tập trung làm tốt công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn huyện. Thường xuyên chăm lo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quan tâm củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại. Tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 từ cấp huyện đến cấp xã, từ đó làm rõ những nguyên nhân, khó khăn còn tồn tại, kịp thời khắc phục, giải quyết những hạn chế; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, bố trí cán bộ HĐND, UBND, đặc biệt là cấp cơ sở.

         Ngày 18/12, Kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung: thảo luận tổ; chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết của kỳ họp và tiến hành bế mạc kỳ họp.
 

Tác giả bài viết: Dương Tường