HĐND Thành phố giám sát tại Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân Thành phố

Từ ngày từ ngày 6 - 8/8/2014, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức giám sát về tình hình tội phạm, kết quả công tác kiểm sát, thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xét xử, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Nhà tạm giam, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân Thành phố.
          Từ ngày từ ngày 6 - 8/8/2014, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức giám sát về tình hình tội phạm, kết quả công tác kiểm sát, thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xét xử, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Nhà tạm giam, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân Thành phố. 

          Báo cáo của Công an Thành phố cho biết: Từ 01/01/2013 đến ngày 30/6/2014, NHà tam giữ công an Thành phố đã tiếp nhận và quản lý 224 đối tượng. Đến nay, Công an Thành phố đã giải quyết 177 dối tượng. Trong đó, 156 đối tượng chuyển thi hành án, 06 đối tượng chuyển cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, 04 đối tượng được trả tự do, 09 đối tượng áp dụng biện pháp ngăn chặn và 02 đối tượng chuyển đi nơi khác, hiện nay Nhà tạm giữ đang tạm giam 47 đối tượng. Hầu hết các đối tượng đều chấp hành tốt quy định của nhà nước về tạm giam, tạm giữ, không có đối tượng trốn trại, chết trong nhà tạm giam, tạm giữ.

          Qua giám sát thực tế tại Nhà tạm giữ Công an Thành phố, Đoàn giám sát HĐND Thành phố đã đánh giá cao sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản giáo, đồng thời cho rằng công tác tạm giữ, tạm giam phục vụ điều tra, truy tố, xét xử đã được tiến hành chặt chẽ, an toàn đúng pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam góp phần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội của địa phương. Thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Đồng thời yêu cầu, Công an Thành phố thường xuyên giáo dục nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của ngành và thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế của đơn vị; cán bộ chiến sĩ có lập trường chính trị vững vàng, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt...


Đoàn giám sát làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân Thành phố

            Giám sát tại Viện kiểm sát nhân dân Thành phố cho thấy, từ tháng 01/2013 đến nay, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn Thành phố tiếp tục được duy trì ổn định và giữ vững. Qua công tác đấu tranh  phòng chống tội phạm các cơ quan chức năng đã khởi tố 179 vụ/ 228 bị can về các loại tội phạm. Trong đó, nhóm tội phạm ma túy chiến tỷ lệ 47,5% chủ yếu là buôn bán nhỏ, lẻ để sử dụng, Nhóm tội xâm phạm sở hữu chiếm tỷ lệ 34,1%, chủ yếu là các tội trộm cắp tài sản, lừa đỏa chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nhóm tội về trật tự xã hội chiếm 15,6% và nhóm tội phạm về kinh tế chiếm tỷ lệ 2,8%. Các hoạt động kiểm sát việc bắt giữ, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự, xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát được duy trì thực hiện đúng pháp luật…

          Giám sát tình hình tổ chức và công tác xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố từ ngày 01/10/2012 đến 60/6/2014 cho thấy: Tòa án nhân dân Thành phố đã thụ lý và xét xử được 537 vụ /620 vụ án, đạt tỷ lệ án giải quyết gần 87%. Trong đó, Án hình sự đã thụ lý và xét xử 186 vụ/ 233 bị cáo, Án tranh chấp dân sự 79 vụ, Án hôn nhân và gia đình 263 vụ, Án kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động  09 vụ. Nhìn chung công tác thụ lý và xét xử, các loại án mỗi năm đều tăng so cùng kỳ, chất lượng xét xử ngày một tốt hơn, trong xét xử án hình sự, nhờ thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa nên đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bên cạnh đó tòa án đã chủ động trong việc hòa giải, kịp thời giải quyết các vụ án trọng điểm, tăng cường xét xử lưu động để góp phần tuyên truyền pháp luật và răn đe tội phạm.

            HĐND Thành phố đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả hoạt động  của các cơ quan chức năng như  Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân Thành phố, đồng thời HĐND Thành phố cũng đã đề nghị các đơn cần tăng cường hơn nữa thẩm quyền theo pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm sát, xét xử trong các cơ quan tư pháp…qua đó đảm bảo công lý, kỷ cương pháp luật. Về các kiến nghị của Công an Thành phố  như: Đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất của Nhà giam gữi, bố trí y bác sĩ cho Nhà giam giữ, xây dựng phòng kỷ luật, trạm gác,  trang cấp công cụ hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ làm công tác quản giáo hay các ý kiến, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân Thành phố liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí đầu tư mua sắm tráng thiết bị phục vụ quá trình công tác của đội ngũ cán bộ công chức, sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các phòng, ban chuyên môn liên quan của Thành phố trong việc xét xử, giải quyết dứt điểm các vụ án tranh chất dân sự, chủ yếu là đất đai  ... Đoàn giám sát HĐND Thành phố đã ghi nhận và sẽ có văn bản kiến nghị đến các ngành chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết./.

Tác giả bài viết: Bùi Toàn