HĐND tỉnh: Phiên họp thường kỳ tháng 2/2018

Sáng 28/2, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 2, đánh giá kết quả hoạt động HĐND tỉnh tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018; xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành tham dự. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng chủ trì phiên họp.
Sáng 28/2, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 2, đánh giá kết quả hoạt động HĐND tỉnh tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018; xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành tham dự. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng chủ trì phiên họp.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng phát biểu ý kiến tại phiên họp.


Tại phiên họp, HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh, các sở, ngành báo cáo những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật trong hoạt động KT - XH, quốc phòng - an ninh cần xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh. Các kiến nghị đối với UBND tỉnh, sở, ngành, địa phương của các đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Đánh giá tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn tại kỳ họp, đơn khiếu nại của công dân HĐND tỉnh đã chuyển UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương xem xét, giải quyết. Thông qua Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa các đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh với cử tri là doanh nhân. Đánh giá kết quả hoạt động HĐND tỉnh tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018.

HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến, thông qua 2 phương án phân bổ vốn thực hiện: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018. Báo cáo số đơn thư HĐND tỉnh chuyển cơ quan chức năng xem xét trong năm 2017, nhưng chưa nhận được phản hồi. Báo cáo giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI đến nay. Báo cáo giám sát việc thực hiện lời hứa sau chất vấn của lãnh đạo các sở, ngành từ năm 2016 đến nay. Tổng hợp các kiến nghị trong các cuộc giám sát năm 2017 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh gửi cơ quan chức năng. Cho ý kiến, thông qua Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 26/1/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung mỏ đá vôi Nà Lũng, phường Duyệt Trung (Thành phố) vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến năm 2020. Thông qua nội dung, chương trình, kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề với doanh nhân theo chủ đề “Chính quyền đồng hành, phục vụ doanh nghiệp”.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng đề nghị các sở, ngành liên quan đánh giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cơ sở. HĐND các cấp tiếp tục quan tâm giám sát, kiến nghị các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; việc thực hiện lời hứa sau chất vấn của lãnh đạo các sở, ngành; việc thực hiện các kiến nghị trong các cuộc giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh gửi cơ quan chức năng. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, thực hiện cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề “chính quyền đồng hành, phục vụ doanh nghiệp”, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của doanh nghiệp, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết…


Nguồn tin: baocaobang.vn