HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVI

Ngày 9/6, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
        Ngày 9/6, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

       Dự cuộc họp có các đồng chí: Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thúy Anh,Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh các Ban HĐND tỉnh khóa XV; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nông Thanh Tùng phát biểu khai mạc hội nghị


         Hội nghị thông qua dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

        Theo đó, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/7/2016. Tại kỳ họp, đại biểu sẽ nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng thời HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên của UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân tỉnh nhiệm kyuf 2016 - 2021. Nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

         Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng 8/2016. Trong kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến 18 báo cáo của UBND tỉnh và các ngành về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016. Tình hình công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016. Tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016. Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016. Tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thông báo kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Ý kiến, kiến nghị của MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đối với HĐND và UBND tỉnh. Báo cáo của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh về công tác kiểm sát và xét xử và thi hành án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, Văn hoá - Xã hội, Pháp chế, Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kỳ họp thứ 2 dự kiến thông qua 10 Nghị quyết:
(1)   Nghị quyết về thông qua số lượng tổng biên chế công chức năm 2016.
(2)   Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016.
(3)   Nghị quyết về Quy định một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài (thay thế Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh).
(4)   Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cao Bằng.
(5)   Nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013.
(6)   Nghị quyết quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh.
(7)   Nghị quyết về quy định mức thu học phí của các trường Cao đẳng, trung cấp, chuyên nghiệp và dạy nghề công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm 2020 - 2021.
(8)   Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2017. (Theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 2015).
(9)   Nghị quyết về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
(10)   Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.
 
        Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, nhằm tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng tiếp thu ý kiến các đại biểu và đề nghị UBND tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các báo cáo cáo, nhất là dự thảo các Nghị quyết trình tại kỳ họp; Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát, thực hiện tốt công tác chuẩn bị để đảm bảo cho các kỳ họp thành công tốt đẹp ./.

Tác giả bài viết: Bình Lợi