Hạ Lang, Thông Nông: Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ ngày 26 - 28/6/2017, HĐND 2 huyện Hạ Lang, Thông Nông tổ chức Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá tình hình phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Các đại biểu huyện Thông Nông tham dự Kỳ họp.

+ 6 tháng đầu năm, sản lượng lương thực cây có hạt huyện Hạ Lang ước đạt 8.028 tấn, đạt 100,2% kế hoạch (KH); thuốc lá 8,1 ha, đạt 40,5% KH; mía 232 ha, đạt 58% KH; hoàn thành 100% chỉ tiêu trồng rừng phân tán; thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 31/5/2017 trên 8 tỷ đồng, đạt 26,85% KH. Công tác y tế, văn hóa, giáo dục được triển khai thực hiện; quốc phòng - an ninh luôn đảm bảo, giữ vững…

Kỳ họp bầu miễn nhiệm 1 ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông qua Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết phê chuẩn Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện.

Huyện Thông Nông trồng được 52 ha lúa xuân, đạt 104% KH; ngô 1.844 ha, đạt 100% KH; thuốc lá 505,6 ha, đạt 100,1% KH. Thu ngân sách trên địa bàn trên 2,4 tỷ đồng, đạt 28,2% KH; giá trị tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại đạt 1.351 tỷ đồng; duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và THCS; văn hóa, môi trường, an sinh xã hội được duy trì; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Kỳ họp thông qua Nghị quyết thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT - XH năm 2017; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018.

Nguồn tin: baocaobang.vn