Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong 2 ngày 30/6 và 1/7/2017, Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Trong 2 ngày 30/6 và 1/7/2017, Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Toàn cảnh Kỳ họp
 
         Báo cáo của UBND thành phố Cao Bằng tại kỳ họp cho biết: 6 tháng đầu năm 2017, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ - thương mại ước đat 855 tỷ đồng; Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 87 tỷ đồng, bằng 33,6% kế hoạch; Thành lập mới 2 Hợp tác xã bằng 100% KH; Cấp mới và cấp đổi  giấy phép kinh doanh cho 388 trường hợp; Xử phạt hành chính 49 trường hợp vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với tổng tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 224 triệu đồng;  Sản lượng lúa xuân ước đạt trên 3.860 tấn, bằng gần 95,4% kế hoạch, sản lượng ngô đạt gần 1.900 tấn, vượt 0,8% KH năm; Tổ chức thành công Lễ công bố xã Hưng Đạo đạt chuẩn nông thôn mới, tích cực huy động nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí về giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi tại 2 xã Vĩnh Quang và Chu Trinh. Tính đến ngày 31/5/2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 75 tỷ đồng, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2016. Về kết quả thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản, tính đến ngày 31/5/2017, đã giải ngân được gần 15,5 tỷ đồng. Tiếp nhận 264 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, đã giải quyết 221 trường hợp đủ điều kiện; thẩm định 8 hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; kiểm tra 196 công trình xây dựng, phát hiện 157 công trình vi phạm quản lý trật tự xây dựng, lập biên bản xử lý hành chính 109 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt hành chính 31 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 206 triệu đồng. Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đã thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 162 trường hợp, thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 220 trường hợp, hoàn thành việc đo đạc lại bản đồ địa chính cho 9/11 phường, xã; Mạng lưới trường học tiếp tục được quan tâm, nhất là bậc học mầm non, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cao Bằng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017. Các thiết chế văn hóa tiếp tục thực hiện, nhất là trong việc cưới, việc tang; Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách của Nhà nước cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng yếu thế tiếp tục được thực hiện đầy đủ, đúng đối đối tượng; Quốc phòng - an ninh được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tiếp tục được thực hiện, nhiều vụ việc kéo dài đã từng bước được giải quyết dứt điểm. 

        Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra của 2 ban HĐND và báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời 217 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XXI liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, lãm rõ những tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện của chính quyền thành phố, đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp, nhất là thu từ tiền sử dụng đất; Nguyên nhân của công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản (hiện mới chỉ đạt 7,3%); Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chất đất đai, tình trạng xây dựng nhà không phép, trái phép, lấn chiếm đất công, đất dôi dư; Công tác quản lý trật tự đô thị vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là tại các phường Hợp Giang, Sông Hiến, Sông Bằng, Tân Giang, Đề Thám, Duyệt Trung; Việc quản lý tại các chợ vẫn còn nhiều bất cập;   Năng lực thực tiễn của một bộ phận cán bộ từ thành phố tới phường, xã vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tại địa phương; Công tác cải cách hành chính mặc dù đã được cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, nhất là thái độ, tác phong, lề lối làm việc, chưa có bước đột phá để hướng tới xây dựng chính quyền đô thị nhằm thực hiện tốt hơn hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân…

          Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn. Với tinh thần dân chủ, nhiều vấn đề cử tri và đại biểu HĐND thành phố nêu đều được lãnh đạo UBND thành phố trả lời thẳng thắn và đầy trách nhiệm.  Kỳ họp HĐND thành phố Cao Bằng đã thông qua các Tờ trình và Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016 của thành phố Cao Bằng; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tác giả bài viết: Bùi Toàn