Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015 trên địa bàn thành phố

Ngày 29/5, Đoàn giám sát của HĐND Thành phố đã tiến hành đợt giám sát trực tiếp việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015 tại phường Duyệt Trung và xã Hưng Đạo; đồng thời tiến hành giám sát gián tiếp với các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố
          Ngày 29/5, Đoàn giám sát của HĐND Thành phố đã tiến hành đợt giám sát trực tiếp việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015 tại phường Duyệt Trung và xã Hưng Đạo; đồng thời tiến hành giám sát gián tiếp với các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố.
 
        Qua thực tế giám sát và nghe báo cáo của phường Duyệt Trung, xã Hưng Đạo cho thấy: Trong bốn tháng đầu năm, phần lớn các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của hai xã, phường cơ bản đều đạt mức chỉ tiêu theo như kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau: Trong 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường Duyệt Trung đạt gần 63 triệu đồng, đạt 53, 35% kế hoạch thành phố giao; xã Hưng Đạo tổng thu ngân sách đạt gần 100 triệu, đạt 34, 39% kế hoạch đề ra. Các công tác khác như: quản lý trật tự đô thị, xây dựng, tài nguyên và môi trường…đuợc chính quyền quan tâm, chú trọng chỉ đạo; các hoạt động về văn hoá, văn nghệ và thể dục thể thao đuợc tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân.
 
        Phản ánh kiến nghị của cử tri với Đoàn giám sát, phường Duyệt Trung đề nghị Thành phố có ý kiến với điện lực Cao Bằng kéo điện dân sinh vào khu dân cư tổ 9, 10 vì hiện nay gần 150 hộ dân tại 2 tổ vẫn phải sử dụng điện sản xuất của Công ty Khoáng sản Luyện kim Cao Bằng; xã Hưng Đạo đề nghị Thành phố xem xét lắp đặt đường ống nuớc sinh hoạt cho nhân dân trong xã vì tình trạng trước đây và hiện nay nhân dân đều tự đào giếng lấy nước nhưng do thời tiết khô hạn kéo dài đa phần các giếng nước đều đã cạn kiệt ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt cũng như phát triển sản xuất của người dân…
 
        Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đánh giá cao sự cố gắng của chính quyền 2 xã, phường Duyệt Trung, Hưng Đạo trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015. Đồng thời, đề nghị 2 địa phương cần tập trung thực hiện tốt các công tác như: thu ngân sách địa phương, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, kịp thời đề xuất với UBND Thành phố các vướng mắc trong quá trình triển khai công việc tại địa phương…Đoàn giám sat cũng ghi nhận những kiến nghị của 2 địa phương để báo cáo các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
 

Tác giả bài viết: Tung Trieu