Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm 2017

Ngày 28/9/2017, đồng chí Hoàng Thị Ngọn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy, phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND, trưởng ban, văn phòng các xã, thị trấn.
        Ngày 28/9/2017, đồng chí Hoàng Thị Ngọn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy, phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND, trưởng ban, văn phòng các xã, thị trấn.

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, phân loại và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải pháp giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.


Toàn cảnh hội nghị giao ban

          Theo báo cáo trong 9 tháng đầu năm 2017 Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kịp thời thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp HĐND các cấp; tuyên truyền các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp để nhân dân biết và thực hiện; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người dân đến các cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền. Công tác giám sát được tăng cường đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ý kiến kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân góp phần vào sự ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn.

          Bên cạnh đó, HĐND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Công tác giám sát chưa được thực hiện tốt theo Luật quy định, còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; tổ chức các hoạt động khác như phiên họp Thường trực, phân công đại biểu tiếp công dân, tiếp xúc cử tri chưa đúng Luật định; cơ bản các xã, thị trấn chưa quan tâm giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến đại biểu HĐND, ý kiến kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân; một số đại biểu ở cơ sở chưa được cung cấp thông tin kịp thời, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động còn hạn chế.

          Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực HĐND các cấp cần chủ động nghiên cứu các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; tham gia tích cực trong các hoạt động lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban MTTQ để thống nhất các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp cuối năm của HĐND các cấp.

          Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, phân loại và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải pháp giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân các cuộc tiếp xúc cử tri không chỉ là để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, thu thập các ý kiến của cử tri mà còn thực hiện công tác tuyên truyền về các chế độ chính sách, nội dung kỳ họp, nghị quyết HĐND; thực hiện theo luật định mỗi năm 04 kỳ tiếp xúc; cần chuẩn bị tốt từ việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, các đại biểu có trách nhiệm lựa chọn địa điểm tiếp xúc tránh tình trạng trùng lặp nhiều; các tổ đại biểu có phân công cụ thể cho từng đại biểu thực hiện theo kế hoạch; lắng nghe và thu thập và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phân loại và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị theo đúng thẩm quyền gửi đến các cấp để trả lời theo luật định đồng thời cần nâng cao trách nhiệm tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến của cử tri nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân.

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Ngọn, phó chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị trong thời gian tới Thường trực HĐND cần thực hiện tốt công tác tham mưu về chương trình, nội dung kỳ họp, tổ chức tốt các phiên họp, kỳ họp theo quy định; tổ chức các hoạt động giám sát có hiệu quả tăng cường đôn đốc thực hiện; tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại; trước mắt chuẩn bị tổ chức tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017./. 

Tác giả bài viết: Nông Liễu - VPHĐND-UBND huyện Thông Nông