Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2 năm 2014

Ngày 02 tháng 10 năm 2014, tại huyện Trùng Khánh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các huyện thành phố lần thứ 2 năm 2014 với chủ đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ của Văn phòng giúp việc HĐND”.
         Ngày 02 tháng 10 năm 2014, tại huyện Trùng Khánh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các huyện thành phố lần thứ 2 năm 2014 với chủ đề  “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ của Văn phòng giúp việc HĐND”. Tham dự Hội nghị có đồng chí  Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Kế hoạch Đầu tư, Tài Chính; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, MTTQ, Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố; đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hà Ngọc Chiến, phát biểu khai mạc Hội nghị.

          Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: trong 9 tháng đầu năm kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Cùng với những hoạt động chung của tỉnh, hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu về chất lượng, hiệu quả mà hoạt động của HĐND cần đạt được vẫn còn khiêm tốn, chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ... Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu có nhiều ý kiến tham gia đánh giá kết quả kỳ họp thường kỳ giữa năm 2014 của HĐND các cấp; đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp quý II, quý III, công tác trọng tâm quý IV năm 2014; trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chât lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Văn phòng HĐND. Thông qua trao đổi, thảo luận để tìm ra nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại, những giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, nhằm tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

            Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị:
        Việc tổ chức kỳ họp giữa năm 2014 của HĐND các cấp vừa qua nhìn chung được chuẩn bị chu đáo và tiếp tục có những cải tiến trong công tác chuẩn bị cũng như điều hành, các kỳ họp tiến hành nghiêm túc, đúng luật định, đáp ứng yêu cầu để ra; tuy nhiên, chất lượng hoạt động kỳ họp của HĐND các cấp chưa đồng đều, Kỳ họp HĐND cấp xã một số nơi công tác điều hành còn lúng túng, việc tham gia thảo luận đại biểu còn ít, chất lượng chưa cao...

       Về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp trong quý II, quý III: Về tổ chức cơ bản ổn định, số lượng đại biểu thay đổi không nhiều so với đầu nhiệm kỳ. Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục có những đổi mới và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ công tác như kế hoạch đã đề ra; Thường trực HĐND các cấp làm tốt vai trò phối hợp cùng UBND cùng cấp chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh và huyện được tổ chức thường xuyên và hiệu quả; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được chú trọng...Tuy nhiên, hoạt động của HĐND các cấp thời gian vừa qua cũng còn những hạn chế: Việc kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; theo dõi đôn đốc  giải quyết  một số kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn, kiến nghị giám sát chưa thường xuyên; hoạt động HĐND cấp xã ở một số nơi chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của cử tri....  

       Về chủ đề: “Trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng giúp việc HĐND các cấp”.
Báo cáo đề dẫn hội nghị nêu rõ: Trong những năm qua, HĐND các cấp tỉnh Cao Bằng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra và những đòi hỏi về đổi mới và hoàn thiện hệ thống cơ quan đại diện dân cử ở địa phương. Cơ bản thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, thể hiện rõ nét vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân, được cử tri tin tưởng và ủng hộ, dư luận xã hội đánh giá cao. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND ngày càng được tăng cường, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ của Văn phòng giúp việc HĐND các cấp.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến về các nội dung trọng tâm như: Bố trí thêm biên chế chuyên viên giúp việc cho văn phòng, các ban HĐND; cần tách riêng Văn phòng HĐNĐ và Văn phòng UBND huyện, thành phố; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chưc stham quan học cho cán bộ Văn phòng; tăng kinh phí hoạt động cho HĐND các cấp ...

        Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Chiến nhấn mạnh trách nhiệm của Thường trực HĐND các cấp và công tác tham mưu giúp việc của Văn phòng để góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế năm 2014; công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2014 và một số công việc hướng tới Đại đảng các cấp trong năm 2015.

        Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2 năm 2014 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.  Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2 năm 2015 sẽ được tổ chức tại huyện Trà Lĩnh.

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung