Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Sáng 09/7, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV khai mạc Kỳ họp thứ 8, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014; xem xét thông qua 6 nghị quyết của HĐND tỉnh; quyết định một số vấn đề quan trọng khác của địa phương.
         Sáng 09/7, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV khai mạc Kỳ họp thứ 8, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014; xem xét thông qua 6 nghị quyết của HĐND tỉnh; quyết định một số vấn đề quan trọng khác của địa phương.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV

        Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan Trung ương; đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

        Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:   Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình hình căng thẳng trên biển Đông do Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trong thềm lục địa nước ta. Trong 6 tháng qua tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Một số lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước;  an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững …Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn, sự hồi phục sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn còn chậm, một số doanh nghiệp phải giải thể hoặc ngừng hoạt động do thiếu vốn, thiếu nguyên liệu, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp; thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án còn chậm, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu còn thấp so với kế hoạch đã đề ra. Tình hình giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu tại các kỳ họp trước chuyển biến chưa toàn diện. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp tích cực tạo quyết tâm chính trị cao hơn để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015.

        Kỳ họp nghe các Báo cáo về tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Báo cáo Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo kết quả về tình hình giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong và sau kỳ họp thứ 7; trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV. Thông báo hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh về xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014. Báo cáo kết quả công tác Xét xử 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

       Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thảo luận kế hoạch phát triển KT - XH  6 tháng cuối năm 2014; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 7; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV.

        Kỳ họp xem xét 06 tờ trình, dự thảo nghị quyết về: quy định mức chi hỗ trợ PCGD Mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả PCGD Tiểu học, thực hiện PCGD THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ PCGD trung học trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy theo địa chỉ tỉnh Cao Bằng. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh về giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND, ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2016. Nghị quyết về ban hành một số chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2015 – 2020.

        Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh về những vấn đề cử tri tỉnh quan tâm. Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND và Phó ban dân tộc HĐND. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 09 - 11/7/2014.
 

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung