Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày (10 -11-12/7/2013) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XV đã thành công tốt đẹp.
            Sau 3 ngày (10 -11-12/7/2013) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XV đã thành công tốt đẹp.
             Sau khi nghe các Báo cáo của UBND tỉnh và các ngành chức năng về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm trình tại kỳ họp. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận tại tổ và tại Hội trường; đã có trên 200 lượt ý kiến tham gia phát biểu tại các phiên thảo luận ở tổ và thảo luận tại hội trường. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, ý kiến các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng, phân tích kỹ nguyên nhân của những tồn tại yếu kém trong quá trình thực hiện tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013, đề xuất các  giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV
Các đại biểu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐNDbầu

           Trong phiên họp buổi sáng ngày 12/7, HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần thứ nhất đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với 16 chức danh do HĐND tỉnh bầu và phê chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH13, ngày 21/11/2012 của Quốc hội. Kết quả, người số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh 88%; người có số phiếu tín nhiệm thấp  nhiều nhất là chức danh Ủy viên UBND tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ (15 phiếu) chiếm tỷ lệ 30%. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh được các đại biểu cho là chính xác, khách quan, sát với tình hình thực tế địa phương (kết quả chi tiết nêu ở phần cuối).

          Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường, có 14 câu hỏi chất vấn được đại biểu HĐND và cử tri quan tâm bức xúc đó là: Chủ trương, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến gỗ; công trình nước sinh hoạt ở xã Bình Lãng (Thông Nông) từ năm 2010, đến nay vẫn chưa được khắc phục; đóng góp của các công ty khai thác khoáng sản trong xây dựng hạ tầng cơ sở, việc xây dựng cầu Nà Khoang, phường Duyệt Trung (Thành phố); chủ đầu tư thiếu quan tâm công tác quyết toán dự án công trình đã hoàn thành; giải pháp thu hồi 102 tỷ đồng nợ tạm ứng của các doanh nghiệp xây dựng; giải pháp thực hiện tốt Đề án tăng thu ngân sách từ lĩnh vực đất đai và khoáng sản; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh nhiều năm xếp ở tốp cuối; nhiều dự án đã được bàn giao mặt bằng nhưng chậm triển khai, thậm chí không triển khai, gây lãng phí đất đai; cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy xây dựng thủ tục rườm rà, chờ đợi lâu; an toàn vệ sinh thực phẩm; hiệu quả các Trung tâm dạy nghề trong tỉnh. Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng UBND tỉnh đã trả lời 14 câu hỏi chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh. Nhìn chung ý kiến trả lời của các cơ quan chuyên môn thẳng thắn, đúng trọng tâm có tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra giải pháp và có cam kết thời hạn giải quyết cụ thể được các đại biểu hài lòng.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và nhất trí thông qua 8 nghị quyết về các vấn đề:

- Nghị quyết về thông qua Đề án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2015.
- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã;
- Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài
- Nghị quyết về quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
- Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Nghị quyết về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Nghị quyết về việc quy định một số định mức hỗ trợ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh.
- Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu trong nhiệm kỳ 2011-2016.

         Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Lần đầu tiên, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sát với thực tế. Các đồng chí giữ cương vị do HĐND tỉnh bầu được nhiều phiếu tín nhiệm cao cần tiếp tục phát huy, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt hơn; các đồng chí có một số phiếu tín nhiệm thấp cần rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.
Về nội dung công tác những tháng cuối năm, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp cần tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Phải phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu trồng rừng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trồng rừng, chế biến sản phẩm từ rừng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; quy định rõ chế tài xử lý trách nhiệm đối với các Chủ đầu tư chậm thanh quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành; kiên quyết thu hồi nợ vốn tạm ứng trong xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng một số công trình trọng điểm của tỉnh. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt trên 1 nghìn tỷ đồng.
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết được Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV thông qua bằng các chương trình, dự án cụ thể để nghị quyết phát huy nhanh hiệu quả trong cuộc sống. Các ngành chuyên môn được chất vấn và đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp cần khẩn trương xem xét lại những mặt hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện ngay những nội dung như đã hứa.
Các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh, thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp, cũng như tuyên truyền vận động nhân dân cùng hưởng ứng thực hiện tốt các Nghị quyết Kỳ họp đã đề ra./.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh:

1. Ông Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
  - Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 88% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:    5 phiếu (chiếm 10 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.
 2. Ông Triệu Đình Lê - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 39  phiếu (chiếm 78 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:   10 phiếu (chiếm 20 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.
3. Ông Đặng Trọng Sơn - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 50 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:       22 phiếu (chiếm 44% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.
(2 phiếu không hợp lệ).
4. Ông Hoàng Xuân Ánh - Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 74 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:   11 phiếu (chiếm  22 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   1 phiếu (chiếm 2 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 5. Ông Đỗ Trọng Triển - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 26 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:    31 phiếu (chiếm 62 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 10 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
6. Bà Nguyễn Thị Dương - Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh 
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 62 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:    16 phiếu (chiếm 32 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp:  1 phiếu (chiếm 2 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh). 
 (1 phiếu không hợp lệ).
 7. Ông Hoàng Đức Hạnh - Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 46 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:   24 phiếu (chiếm 48 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 (1 phiếu không hợp lệ).
8. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 76 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:    9 phiếu (chiếm 18 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
9. Ông Lý Hải Hầu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao:  22 phiếu (chiếm 44 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:   25 phiếu (chiếm 50 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 10. Ông Đàm Văn Eng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 - Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:   19 phiếu (chiếm 38% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).   
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.
 11. Ông Trần Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 64% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:  15 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 12. Ông Bế Ngọc Báu - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
  - Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:  23 phiếu (chiếm 46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
13. Ông Lê Hùng - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm:  24 phiếu (chiếm 48% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
14. Ông Bùi Đình Triệu - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 42 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:  22 phiếu (chiếm 44 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 12% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 15. Ông Thang Trọng Dũng - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:       18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 26% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).
 16. Ông Thái Hồng Thịnh - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
 - Số phiếu tín nhiệm:  19 phiếu (chiếm 38% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh);
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung - Nhật Nam