Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng: Chỉ đạo Kỳ họp HĐND huyện Thông Nông

Trong 2 ngày 18 - 19/12, HĐND huyện Thông Nông tổ chức Kỳ họp thứ 8 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng dự và chỉ đạo Kỳ họp.
Trong 2 ngày 18 - 19/12, HĐND huyện Thông Nông tổ chức Kỳ họp thứ 8 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng dự và chỉ đạo Kỳ họp.
 
Các đại biểu dự Kỳ họp.


Năm 2018, giá trị sản xuất nông nghiệp huyện đạt 35 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch (KH); tổng sản lượng lương thực có hạt trên 13.000 tấn, bằng 103% KH; thu ngân sách 11 tỷ 800 triệu đồng, đạt 139% KH. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 6,6 tiêu chí/xã...

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng yêu cầu huyện cần có giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, nhất là tập trung giải quyết 3 đột phá từ nay đến năm 2021 (kết cấu hạ tầng giao thông; nhân lực và nguồn lực; thể chế của các cấp, các ngành); kiện toàn đội ngũ không chuyên trách cấp xã, xóm; đánh giá các nguyên nhân làm chậm tiến độ phát triển kinh tế, từ đó có lộ trình, kế hoạch tháo gỡ, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh ở địa phương; đẩy mạnh giám sát theo chuyên đề từ cơ sở đến huyện; quan tâm xây dựng bộ máy HĐND cấp xã, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương...

Kỳ họp thông qua tờ trình và nghị quyết miễn nhiệm đối với 1 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu bổ sung 1 Ủy viên UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu đối với 27 đồng chí. 

Kỳ họp thông qua 6 nghị quyết về: Phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Bổ sung các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch các danh mục đầu tư công năm 2019; Phân bổ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2017; Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2019.


Nguồn tin: baocaobang.vn