Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2018

Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ. Đồng chí Đàm Văn Eng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp
Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ. Đồng chí Đàm Văn Eng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ tháng 10

Tham dự có thành viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tư Pháp, Sở Nội vụ, Sở tài nguyên và Môi trường, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Cục thống kê tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đãnhất trí thời gian, nội dung chương trình và phân công chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, kỳ họp được tổ chức từ ngày 10 - 12/12/2018, kỳ họp xem xét thông qua 20 bản báo cáo và16 dự thảo nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017; phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác năm 2019...

Kết luận phiên họp, Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị:Uỷ ban Mặt trận tổ quốc,UBND tỉnh, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND   nghiên cứu, hoàn chỉnh các thủ tục về công tác miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên UBND và nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ các báo cáo, dự thảo NQ trình kỳ họp đảm bảo chất lượng và đúng thời gian qui định.  Đồng thời nhất trí chủ trương về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 (lần 1) vàphương án phân bổ vốn tăng thu ngân sách địa phương và vốn tăng thu từ tiền sử dụng đất năm 2017.Đề nghị Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, phân loại các danh mục thiết bị chuyên dùng và thông thường đầy đủ, chính xác đúng với tên của từng loại thiết bị. Vì đây là căn cứ để trang bị, mua sắm và thanh, quyết toán của từng đơn vị. Cần rà soát cụ thể đối với từng đơn vị, cơ quan về số lượng các máy móc, thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng cơ quan, đơn vị (đặc biệt cấp xã, phường, thị trấn), tránh lãng phí, phát huy được hiệu quả các thiết bị, máy móc đã được trang bị...

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung