Tiến độ triển khai Công trình đường QL34 - Vĩnh Quang, Bảo Lâm chậm, gây nhiều bức xúc trong nhân dân

Tiến độ triển khai Công trình đường QL34 - Vĩnh Quang, Bảo Lâm chậm, gây nhiều bức xúc trong nhân dân
Thực hiện Nghị quyết số 125/2011/NQ-HĐND, ngày 21/12/2011 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2012. Ban Kinh tế- xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm thành lập đoàn giám sát để tiến hành giám sát tiến độ thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, thuộc nguồn vốn hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ- CP từ năm 2010 đến nay.
Thực hiện Nghị quyết số 125/2011/NQ-HĐND, ngày 21/12/2011 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2012. Ban Kinh tế- xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm thành lập đoàn giám sát để tiến hành giám sát tiến độ thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, thuộc nguồn vốn hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ- CP từ năm 2010 đến nay.
Sau khi nghe Ban quản lý dự án đầu tư- xây dựng và thực hiện NQ 30a của huyện báo cáo về tình hình thực hiện nguồn vốn thuộc chương trình 30a của Chính phủ trên địa bàn huyện giai đoạn từ 2010-2012 và qua trực tiếp giám sát tại cơ sở xã tho thấy: Tuyến đường giao thông Quốc lộ 34 vào xã Vĩnh Quang chiều dài 8 km với tổng mức đầu tư 10.962 triệu đồng ( Giá trị hợp đồng xây lắp 8.882 triệu đồng), thời gian thi công là 12 tháng (từ tháng 4/2011 đến tháng 4/2012). Tính đến thời điểm đoàn giám sát trực tiếp đến làm việc tại xã là tháng 5/2012 (đã quá thời gian hợp đồng thi công là 01 tháng) nhưng đơn vị thi công mới chỉ triển khai thực hiện rải nhựa được khoảng 01km/8km.
             Tuyến đường chưa được nghiệm thu đã có nhiều đoạn bị hỏng
Đoàn giám sát của Ban kinh tế- xã hội Hội đồng nhân dân huyện đã có kết luận và kiến nghị với Uỷ ban nhân dân huyện, chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời có biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng đã cam kết. Một số vật liệu đã tập kết để lâu ngày đã bị mưa lũ cuốn trôi hoặc rơi vãi làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình đang thi công do đó cần được kiểm tra về chất lượng công trình
Qua các lần tiếp xúc cử tri tại xã, cử tri các xóm đã có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để nhân dân đi lại bớt khó khăn./.

Tác giả bài viết: LTT- Bảo Lâm