Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thông Nông giám sát về kết quả thực hiện công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến nay

Thực hiện sự ủy nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thông Nông đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện Thông Nông, cùng với sự tham gia của Ban chỉ đạo thực hiện Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) huyện, các ban, ngành, đoàn thể liên quan tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên toàn huyện
          Thực hiện sự ủy nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thông Nông đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện Thông Nông, cùng với sự tham gia của Ban chỉ đạo thực hiện Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) huyện, các ban, ngành, đoàn thể liên quan tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên toàn huyện. Từ đó đánh giá tổng thể những mặt đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại cần rút kinh nghiệm để thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trong những năm tiếp theo.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Đa Thông.

          Tại xã Đa Thông, đoàn đã nghe Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Dân số - KHHGD từ năm 2011 đến tháng 6/2014. Qua đó nhận thấy xã đã triển khai thực hiện tốt Pháp Lệnh Dân số, xác định rõ vai trò quan trọng của công tác dân số, vì vậy ngay sau khi Pháp lệnh Dân số có hiệu lực, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã chỉ đạo và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Công tác Dân số - KHHGĐ, ban hành một số văn bản để triển khai công tác thực hiện; đưa vào nghị quyết của HĐND xã để tiến hành giám sát đánh giá qua các kỳ họp HĐND. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã, xóm tiến hành các biện pháp tuyên truyền trên loa phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trực tiếp lồng ghép vào các cuộc họp xóm, sinh hoạt các câu lạc bộ …
Kết quả việc thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ của xã Đa Thông, thông qua báo cáo của xã từ năm 2011 đến nay về tỷ lệ sịnh con thứ 3 cơ bản đều giảm qua các năm. Số người thực hiện các biện pháp tránh thai ngày một tăng lên, từ đó có thể đánh giá hiệu quả đạt được thông qua việc thực hiện chương trình Dân số - KHHGĐ, chất lượng dân số vì vậy chắc chắn ngày càng được cải thiện tốt hơn.

         Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế như hôn nhân cận huyết, nạn tảo hôn, các cặp vợ chồng sinh con thứ 3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại là do nhận thức của người dân còn kém, phong tục, tập quán còn lạc hậu; công tác tuyên truyền chưa đủ mạnh, do bất đồng ngôn ngữ, kinh phí dành cho công tác truyền thông thấp… Các biện pháp xử phạt đối với những hiện tượng vi phạm công tác Dân số - KHHGĐ chưa rõ hoặc chưa đủ mạnh, do đó việc xử lý, răn đe mang lại hiệu quả chưa cao.

 
            Các đại biểu dự buổi giám sát đề nghị làm rõ thêm những trường hợp vi phạm thuộc các đối tượng nào? Dân tộc thiểu số ít người hay do nhà giàu có muốn sinh con thứ 3, đảng viên có vi phạm không… Sử dụng mạnh mẽ các biện pháp xử phạt hành chính, phê bình trước thôn, bản, các tổ chức, đoàn thể. Trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa hoạt động của Ban chỉ đạo cấp xã, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nhất là với những vi phạm sinh con thứ 3, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao vai trò đảng viên ở các cấp ủy đảng, đưa công tác Dân số - KHHGĐ thành một hoạt động thường xuyên trong cộng đồng dân cư./. 

Tác giả bài viết: Hà Dương