Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hạ Lang tiếp xúc cử tri tại UBND huyện Hạ Lang

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV, ngày 18/6/2013, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hạ Lang đã tiếp xúc cử tri tại UBND huyện Hạ Lang. Tham dự hội nghị TXCT có các Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Hạ Lang; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 14 xã, thị trấn và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Hạ Lang.
           Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV, ngày 18/6/2013, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hạ Lang tiếp xúc cử tri tại UBND huyện Hạ Lang. Tham dự hội nghị TXCT có các Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Hạ Lang; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 14 xã, thị trấn và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Hạ Lang.
 

          Tại hội nghị, cử tri được nghe đại diện tổ Đại biểu HĐND tỉnh thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV. Đồng thời cử tri có ý kiến tập trung về các vấn đề cụ thể như: Đề nghị hàng năm tỉnh bố trí thêm các nguồn vốn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ để triển khai thêm các dự án Phát triển Nông lâm nghiệp, các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội; chưa bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các mô hình để tăng năng xuất cây trồng. Đề nghị tỉnh phân bổ hợp lý nguồn vốn cho một số hạng mục như: xây dựng bể ủ chua thức ăn, chuồng trại vì kinh phí thấp; nên có chế độ chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do trâu, bò bị chết do dịch bệnh; cần có qui định và bố trí cán bộ phụ trách nông lâm giao thủy để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới; việc lắp các cống, rãnh chưa phù hợp gây hậu quả và thiệt hại cho sản xuất của người dân. Đề nghị sớm khắc phục lắp hàng rào chắn, làm lan can bảo đảm cho người dân đi lại, tránh thiệt hại kinh tế cho người dân tại Công trình Nhà máy thủy điện Nà Lòa – Triểu Ẩu; có chế độ, chính sách đền bù cho dân về đất phục vụ công tác thông tầm nhìn biên giới; thực hiện dự án đường tỉnh lộ 207 đoạn cuối tuyến (đoạn tránh qua Trung tâm chợ huyện); duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Đường tỉnh lộ 207 đã bị xuống cấp nghiêm trọng; Ban quản lý dự án sớm triển khai dự án, thi công nhanh tuyến đường Triệu Ẩu – Cô Ngân – Thị Hoa; xây dựng cửa khẩu Bí Hà – Thị Hoa;  kéo điện lưới quốc gia cho các xóm biên giới: đẩy nhanh tiến độ thi công Kè bờ sông biên giới trên địa bàn xã Lý Quốc, xã Minh Long Hạ Lang. Đề nghị Sở LĐTBXH có ý kiến trả lời cho các gia đình thân nhân liệt sỹ được biết lý do bị cắt chế độ hoặc xóa tên; cần có cơ chế, chính sách khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng chính sách xã hội; đơn giản hóa thủ tục cấp phép khai thác các mỏ đá; thực hiện các thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất (bìa đỏ) đối với các khu đất công: trường học, Trạm y tế xã, UBND xã...

           Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị của cử tri để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Nguồn tin: HĐND huyện