Chi bộ Văn phòng tổng kết công tác xây Đảng năm 2012; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Sáng ngày 25/12/2012, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013 dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Sơn - Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Sáng ngày 25/12/2012, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013 dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Sơn - Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Chi bộ hiện có 26 đảng viên, gồm 3 tổ đảng; trong đó có các đồng chí là Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH; Thường trực HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng và các cán bộ công chức của Văn phòng đang sinh hoạt tại Chi bộ.
Thực hiện lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, trong năm, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan yên tâm công tác. Chi bộ cũng thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ; quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, tiếp nhận cán bộ; cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
Toàn cảnh buổi tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012
 Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2012 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2013. Các ý kiến của các đảng viên góp ý đã khẳng định năm 2012 công tác xây dựng Đảng đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo công tác đoàn thể. Nhìn chung, Chi bộ đã bám sát chức năng nhiệm vụ và chương trình công tác của cơ quan, xây dựng nội dung hoạt động của chi bộ phù hợp với đặc điểm của cơ quan đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức Văn phòng làm tốt công tác chức năng tham mưu, phục vụ cho Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đạt được kết quả nhất định.
Tại Hội nghị tổng kết, Chi bộ Văn phòng cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013: thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; làm tốt công tác phát triển Đảng trong Chi bộ phấn đấu kết nạp từ 2 đến 3 Đảng viên mới; phấn đấu 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Tập trung chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ là thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ tốt các kỳ họp, các hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các hoạt động công tác khác của Đoàn Quốc hội, HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan dân cử năm 2013.
Tại buổi tổng kết, Chi bộ đã bình xét thi đua năm 2012 kết quả: Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 02 đảng viên đạt thành tích xuất sắc, 16 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 06 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012./.

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung