Hội nghị cán bộ, công chức, lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2014

Chiều ngày 21/02/2014, Chính quyền và Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2014. Đến dự hội nghị có đồng chí Triệu Đình Lê - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí La Ngọc Thoáng - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; đồng chí Đặng Trọng Sơn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư chi bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
          Chiều ngày 21/02/2014, Chính quyền và Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2014. Đến dự hội nghị có đồng chí Triệu Đình Lê - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí La Ngọc Thoáng - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; đồng chí Đặng Trọng Sơn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư chi bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

           Hội nghị được nghe và báo cáo kết quả hoạt động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND năm 2013  chương trình công tác năm 2014; báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của hội nghị CBCC năm 2013; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014; thông qua dự thảo Quy chế phối hợp giữa Chính quyền và công đoàn; quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng; quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn; quy chế hoạt động của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

             Năm 2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động từ đó công tác tham mưu, phục vụ đạt nhiều kết quả quan trọng. Văn phòng đã tổ chức thực hiện hoàn thành tham mưu phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh trên các lĩnh vực: Tham gia xây dựng Luật; phục vụ tốt kỳ họp thứ 5 và thứ 6 của QH khóa XIII; phục vụ hoạt động kỳ họp thứ 6 và thứ 7 HĐND tỉnh và ban hành 20 Nghị quyết; tham mưu giúp Thường trực và các Ban HĐND giám sát, khảo sát được hơn 20 cuộc ở các huyện, thành phố và sở, ngành trong tỉnh. Về hoạt động TXCT, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong năm 2013, đã tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp được 81 điểm TXCT/13 huyện, thị, với 5.725 lượt cử tri tham gia tiếp xúc và tiếp nhận 232 ý kiến kiến nghị của cử tri. Giúp Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận được 84 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã xem xét trả lời 04 đơn, chuyển 15 đơn đến các cơ quan có liên quan giải quyết theo quy định, 65 đơn trùng nội dung. Tham mưu giúp Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh phát hành Bản tin hoạt động Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được: 2.800 cuốn, trang Website có trên 1,3 triệu lượt người truy cập; công tác tổ chức bộ máy lãnh đạo được thực hiện đúng quy trình, phù hợp với năng lực, trình độ của CB,CC. Bên cạnh đó, Văn phòng cùng với công đoàn luôn quan tâm về vật chất, đời sống tinh thần, đảm bảo thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức và người lao động.

         Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác đôi khi còn thiếu đồng bộ, thiếu chủ động, một số bộ phận công chức còn hạn chế về năng lực tham mưu; việc chấp hành quy chế làm việc có lúc còn hạn chế, chế độ thông tin chưa đảm bảo…
Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016. Kết quả 03 đồng chí ứng cử đều được tín nhiệm với số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao.

          Về phong trào thi đua, khen thưởng, qua quá trình phấn đấu, từng cá nhân và các tập thể trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đều đạt thành tích rất đáng biểu dương. Cụ thể: Có 04 tập thể được đề nghị “Tập thể lao động tiên tiến”, 02 tập thể được đề nghị “Bằng khen của UBND tỉnh”. Tập thể Văn phòng được UBND tỉnh tặng cờ thi đua giải Ba;  34 cá nhân được đề nghị danh hiệu “ Lao động tiên tiến” trong đó có 14 cá nhân được công nhận là “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 04 cá nhân được đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”…
            Trên cơ sở kết quả năm 2013, Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2014 với một số mục tiêu như:
- 100% cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn có đăng ký thi đua từ đầu năm.
- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong đó có ít nhất 70% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 20% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.
+ Chính quyền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” dẫn đầu phong trào thi đua toàn khối của tỉnh.
+ Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc”.
- Phấn đấu xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “Cơ quan văn hóa”.
- Phấn đấu bồi dưỡng giới thiệu được ít nhất 2 quần chúng ưu tú để Chi bộ kết nạp Đảng.

            Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được trong công tác tham mưu và phục vụ cho hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2013. Đồng chí đề nghị năm 2014, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi nội quy quy chế của cơ quan; chủ động trong công tác tham mưu giúp việc Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đoàn ĐBQH; luôn luôn tự trau dồi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn; tập thể đoàn kết, khắc phục khó khăn, sửa chữa những tồn tại, hạn chế để phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng./.
 
 

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung