Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2016.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2016.
Ngày 2/02/2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2016 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015; triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2016. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
        Ngày 2/02/2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2016 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015; triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2016. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

       Năm 2015, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 9, thứ 10; tham mưu tổ chức 02 cuộc giám sát, khảo sát theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; tham mưu tổ chức cho đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại 25 điểm trước và sau 02 kỳ họp với trên 1600 cử tri tham dự, tiếp nhận 113 ý kiến kiến nghị của cử tri; tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân và các đơn vị liên quan đối với dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) và 31 dự án luật khác theo yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội…

        Tham mưu giúp Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tốt 4 kỳ họp HĐND tỉnh (trong đó có 2 kỳ họp bất thường), hoàn chỉnh, ban hành 31 nghị quyết; tham mưu tổ chức 27 cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; tham mưu xử lý các vấn đề quan trọng của tỉnh phát sinh giữa hai kỳ họp do UBND tỉnh trình; chủ động tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch và nội dung cho 13 tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 và 14 HĐND tỉnh tại 66 điểm với 4.828 lượt cử tri tham gia, tiếp nhận được 224 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tham mưu giúp Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tiếp 118 lượt công dân, nhận 139 đơn khiếu nại, tố cáo; tham mưu tổ chức tốt các Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực HĐND tỉnh với các ngành chuyên môn; hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố; lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; duy trì tốt hoạt động của Trang Thông tin điện tử, xuất bản 4 số Bản tin “Hoạt động Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cao Bằng”; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh xây dựng nội dung, duy trì phát sóng chuyên mục “Cơ quan dân cử và cử tri” vào tối thứ 3 hàng tuần; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và tổ chức cán bộ…


Đại diện Lãnh đao Văn phòng và  Công đoàn ký cam kết thi đua năm 2016

       Về phong trào thi đua năm 2015, toàn thể cán bộ công chức, viên chức tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và đã đạt được những kết quả như sau: 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn được học tập các chỉ thị nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của công đoàn; 100% cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Kết quả thi đua cuối năm: Cơ quan Văn phòng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối các cơ quan tham mưu tổng hợp; phòng HC-TC-QT đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen; 38/39 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 10/39 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 01 đồng chí đề nghị công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 5 đồng chí đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 đồng chí đề nghị Nhà nước tặng Huân chương lao động Hạng Ba. Công đoàn cơ sở Văn phòng đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được đề nghị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 03 tổ công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc”; 27/39 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc; 11/39 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn tiên tiến; 2 đoàn viên công đoàn đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 3 đoàn viên công đoàn đề nghị Công đoàn viên chức tặng Giấy khen; 2 nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu đề nghị Công đoàn viên chức tỉnh tặng Giấy khen…

        Tại hội nghị, các cán bộ, công chức, người lao động cơ quan cơ bản thống nhất với báo cáo và đề nghị cơ quan quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn một số vấn đề như: Nâng cao tính kỷ luật, đoàn kết trong văn phòng; chấp hành tốt giờ giấc làm việc; công tác quản lý mua sắm tài sản; thanh lý tài sản công; sử dụng phương tiện đi lại; nên có kế hoạch đề xuất về công tác làm thêm giờ; thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…Lãnh đạo Văn phòng, BCH Công đoàn đã tiếp thu, giải đáp những ý kiến của cán bộ công chức tại hội nghị

        Hội nghị tiến hành bầu và kiện toàn Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018.
 
       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí La Ngọc Thoáng – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và đánh giá cao kết quả đạt được của cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng. Đồng chí đề nghị trong năm 2016, Văn phòng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ là tham mưu và phục vụ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, chuyên sâu để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, quy định, quy chế hoạt động của cơ quan; phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, nhất trí trong nội bộ Văn phòng để cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra; tổ chức Công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn... 
 
         Hội nghị đã thông qua nội dung thi đua và Nghị quyết Hội nghị với một số nội dung sau: Năm 2016, tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên tham gia học tập, đầy đủ, kịp thời các đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ đoàn viên, công chức, người lao động được tham gia xây dựng kế hoạch, các quy chế, quy định của cơ quan trên tinh thần phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Cơ quan Văn phòng đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”; 4/4 phòng chuyên môn đạt “ Tập thể lao động tiến tiến” 1/4 phòng đạt “tập thể lao động xuất sắc”; Cơ quan văn hóa; 3/3 Tổ công đoàn vững mạnh; 01 tổ công đoàn vững mạnh, xuất sắc; Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc; 100% cán bộ đoàn viên ký kết thi đua và thực hiện tốt các nội dung thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, ít nhất 15% được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc; 100% nữ cán bộ đoàn viên, công chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; giới thiệu ít nhất 2 quần chúng ưu tú cho Đảng…
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung