Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2013.

Ngày 29 tháng 3 năm 2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013
           Ngày 29 tháng 3 năm 2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Tới dự Hội nghị có đồng chí Triệu Đình Lê, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, đồng chí La Ngọc Thoáng Phó Trưởng đoàn ĐBQH; các đồng chí lãnh đạo Ban của HĐND tỉnh và tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng.

Lãnh đạo đoàn ĐBQH và  lãnh đạo Văn phòng chứng kiến các phòng chuyên môn
ký giao ước thi đua năm 2013

            Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 của Văn phòng và báo cáo tổng kết của các Đoàn thể trong cơ quan. Trong năm 2012, Văn phòng tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể đã tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự 2 kỳ họp thứ 3 và thứ 4 của Quốc hội; tổ chức Kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh thông qua 30 Nghị quyết. Tham mưu và giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thực hiện được 06 cuộc giám sát. HĐND tỉnh được 24 cuộc; tiếp 154 lượt công dân, tiếp nhận 66 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 và thứ 4 tại 32 điểm; 13 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 tại 104 điểm với 6900 lượt cử tri tham gia, tiếp nhận 209 ý kiến, kiến nghị. Biên tập, phát hành Bản tin hoạt động Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được 4 số với 2800 bản; duy trì tốt hoạt động của trang Website với số lượng độc giả truy cập vào là 30.000 lượt/ tháng. Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, Thành phố tại hai huyện Phục Hòa và Bảo Lâm; tham gia 02 Hội nghị trao đổi kinh nghiệm của Thường trực HĐND 14 tỉnh miền núi trung du phía Bắc tại Yên Bái và Tuyên Quang....Với kết quả đạt được, năm 2012 Văn phòng có 04 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 02 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen;  36 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 14 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 04 đồng chí nhận được Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh...

          Trên cơ sở những thành tich đạt được trong năm 2012, Hội nghị đã xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, công tác năm 2013. Trong đó tiếp tục, phấn đấu Công đoàn cơ quan đạt "Công đoàn cơ sở vững mạnh"; 10 đến 15 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên;  từ 3 đến 5 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tập thể phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; triển khai kịp thời, toàn diện chức năng, nhiệm vụ để tham mưu phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh. Xây dựng đội ngũ Cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc; thực hiện tốt Quy chế dân chủ của cơ quan, Quy chế văn hóa công sở để xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh toàn diện...

       Tại Hội nghị, các phòng chuyên môn đã kí kết giao ước thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2013 cơ quan đã đề ra.
  

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung