Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 17/10/2012, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh và một số sở ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV.
                Ngày 17/10/2012, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh và một số sở ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Đình Lê,  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thanh Bình, Chủ tịch MTTQ tỉnh; Trưởng, phó ban các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ, sở Tài chính; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.
  
Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị liên tịch ngày 17/10/2012
               Sau khi nghe Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự kiến, nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 và ý kiến tham gia của các đại biểu. Hội nghị đã thống nhất:  Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, đề ra mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2012. Theo đó dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp gồm:

               UBND tỉnh: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ và giải pháp năm 2013; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2012 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2013; đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước và (kết quả sử dụng nguồn kinh phí dự phòng năm) trên địa bàn tỉnh năm 2012; kết quả thực hiện nguồn vốn phân bổ vượt thu năm 2011 và dự kiến phân bổ nguồn vượt thu năm 2012, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2013; tình hình thực hiện Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh về giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2012; kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn tại kỳ họp thứ 4; trả lời ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

                Thường trực HĐND tỉnh báo cáo: Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; báo cáo Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 5.

               Ủy ban MTTQ tỉnh: Thông báo kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2012. Ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.
Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2012 và nhiệm vụ công tác năm 2013.

                  Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

               Kỳ họp xem xét dự thảo một số nghị quyết như: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2013; tổng biên chế sự nghiệp năm 2013; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011; dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 9/7/2010 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng; điều chỉnh Nghị quyết số 69/2011/NQ-HĐND ngày 9/7/2011 về việc thông qua chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh; Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013...

               Kết luận Hội nghị đồng chí Hà Ngọc Chiến yêu cầu:  Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, chất lượng, đúng quy trình các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết  trình tại kỳ họp và gửi về Thường trực HĐND tỉnh (trước ngày 15/11/2012) để các Ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định. Dự kiến kỳ họp thứ 5 tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 11/12 đến ngày 13/12/2012. tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh./.

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung