Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện các công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Hòa An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê kiểm tra việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Hòa An

 •   24/09/2022 06:16:16 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Đoàn công tác Tỉnh ủy do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Hòa An. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hà Quảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê kiểm tra tình hình triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột tại huyện Hà Quảng

 •   24/09/2022 06:13:32 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0

Đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hà Quảng. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh và đoàn công tác kiểm tra thực địa Dự án cải tạo, nâng cấp đường quốc lộ 34 - Nà Nọi 2, xã Minh Tâm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch tham gia đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc tại huyện Nguyên Bình

 •   24/09/2022 06:00:17 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Sáng 22/9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Hồng Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra tình hình thực hiện một số nhiệm vụ tại huyện Nguyên Bình. Cùng đi có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê và đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình tại huyện Trùng Khánh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê kiểm tra tại huyện Trùng Khánh

 •   24/09/2022 05:52:58 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Sáng 22/9, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng cơ sở theo Quyết định 2516/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh; các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện trùng Khánh. Cùng đi có đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh La Văn Hồng phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 •   22/09/2022 04:13:41 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Chiều 19/9, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí La Văn Hồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng và giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh La Văn Hồng phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

 •   22/09/2022 04:11:36 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

Sàng 19/9, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí La Văn Hồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về tình hình quản lý, sử dụng và giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng tham gia đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc tại sở Kế hoạch và Đầu tư

 •   17/09/2022 11:43:09 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0

Chiều 15/9, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng tham gia đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Cao Bằng

 •   15/09/2022 08:05:41 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

Ngày 14/9, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Thành ủy Cao Bằng. Tham dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực tế Dự án khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng thuộc khu vực xã Quang Trung và xã Hà Trì (Hòa An)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2019 - 2021 tại Hòa An

 •   14/09/2022 09:56:04 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Ngày 14/9, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí La Văn Hồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2019 - 2021 tại huyện Hòa An. Cùng đi có lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh La Văn Hồng phát biểu kết luận buổi giám sát.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2019-2021 tại huyện Bảo Lạc

 •   14/09/2022 09:52:41 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

Sáng 13/9, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí La Văn Hồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2019 - 2021 tại huyện Bảo Lạc. Cùng đi có lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Hoàng Văn Thạch tham dự Chương trình "Vui Tết Trung thu" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

 •   11/09/2022 06:04:23 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Nhân dịp Tết Trung thu 2022, tối ngày 9/9, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Hoàng Văn Thạch đến thăm, tặng quà và tham dự Chương trình "Vui Tết Trung thu" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đ/c Hoàng Văn Thạch - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho trẻ khuyết tật

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Hoàng Văn Thạch tặng quà Tết Trung thu tại Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật

 •   11/09/2022 05:41:23 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Nhân dịp Tết Trung thu 2022, sáng ngày 9/9, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Hoàng Văn Thạch đến thăm, tặng quà Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Tết Trung thu cho các em nhỏ tại Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê tặng quà Tết Trung thu tại Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật

 •   10/09/2022 08:50:35 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

Ngày 9/9, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến tham dự Chương trình "Vui Tết Trung thu" và thăm, tặng quà Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch chúc mừng Trường THPT Bảo Lạc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Bảo Lạc

 •   07/09/2022 09:03:58 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0

Sáng 5/9, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Bảo Lạc (Bảo Lạc).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ khai giảng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

 •   07/09/2022 09:01:06 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

Sáng 5/9, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Bế Văn Đàn (Thành phố)

 •   05/09/2022 03:14:04 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0

Sáng 5/9, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THPT Bế Văn Đàn (Thành phố).

Đại biểu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bế mạc Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   04/09/2022 09:26:01 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0

Như tin đã đưa, ngày 30/8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra.

HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề)

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   30/08/2022 09:05:01 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 30/8, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 nhằm thảo luận, xem xét thông qua các nội dung quan trọng. Đồng chí Triệu Đình Lê- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 30/8

Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 30/8

 •   28/08/2022 06:54:48 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường tầng 2 UBND tỉnh Cao Bằng. Thời gian diễn ra trong 01 ngày. Khai mạc hồi 8 giờ 0 phút ngày 30 tháng 8 năm 2022 (thứ Ba).


Các tin khác


 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay6,810
 • Tháng hiện tại132,111
 • Tổng lượt truy cập3,770,724
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây