Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ tư - 02/06/2021 09:16
Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Nghị quyết 152/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
ảnh minh hoạ
ảnh minh hoạ
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 50 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026.
I. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01 (gồm các xã Lũng Nặm, Cải Viên, Nội Thôn, Tổng Cọt, Trường Hà, Thượng Thôn, Hồng Sỹ, Mã Ba, Ngọc Đào và thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng)
1. Ông Đặng Hồng Quân, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng;
2. Ông Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng;
3. Bà Linh Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
II. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02 (gồm các xã: Cần Yên, Cần Nông, Lương Thông, Đa Thông, Ngọc Động, Yên Sơn, Lương Can, Thanh Long, Sóc Hà, Quý Quân và thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng)
1. Ông Hoàng Văn Bảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;
2. Ông Nông Tiến Dũng, Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng;
3. Ông Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
III. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03 (gồm các xã Tri Phương, Quang Hán, Xuân Nội, Quang Trung, Quang Vinh, Cao Chương, Trung Phúc, Đoài Dương, Đức Hồng và thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh)
1. Bà Hoàng Thị Nha, Bí thư Đảng ủy xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;
2. Ông Nông Văn Tuân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;
3. Bà Nông Thị Tuyết, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng.
IV. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04 (gồm các xã: Ngọc Khê, Ngọc Côn, Phong Nặm, Đình Phong, Đàm Thủy, Khâm Thành, Chí Viễn, Phong Châu, Cao Thăng, Lăng Hiếu và thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh)
1. Ông Nông Văn Bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;
2. Ông La Văn Hồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
3. Ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng.
V. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05 (gồm các xã Bế Văn Đàn, Cách Linh, Đại Sơn, Tiên Thành, Mỹ Hưng, Ngọc Động, Hạnh Phúc, Hồng Quang và thị trấn Tà Lùng, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa)
1. Bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Cao Bằng;
2. Ông Phan Văn Cầu, Bí thư Đảng ủy xã Độc Lập, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng;
3. Ông Nông Hải Lưu, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
VI. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06 (gồm các xã Phi Hải, Quảng Hưng, Độc Lập, Cai Bộ, Phúc Sen, Chí Thảo, Tự Do, Quốc Toản và thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa)
1. Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
2. Bà Đàm Thu Hằng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;
3. Ông Hoàng Văn Thường, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.
VII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07 (gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Thạch An)
1. Ông Hoàng Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thạch An, tỉnh Cao Bằng;
2. Bà Triệu Thị Thiết, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.   
3. Ông Nông Anh Văn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.  
VIII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08 (gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Hạ Lang)
1. Bà Mã Thị Độ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng;
2. Ông Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng;
3. Ông Bế Xuân Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng.
IV. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 09 (gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Nguyên Bình)
1. Ông Đinh Ngọc Lang, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;
2. Ông Bàn Văn Lân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;
3. Bà Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
4. Bà Mạc Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng.
X. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10 (gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Lạc)
1. Ông Mông Minh Giang, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng;
2. Ông Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng;
3. Ông Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng;
4. Bà Hà Nhật Lệ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng;
5. Ông Bàn Quý Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
XI. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11 (gồm các xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Phong, Mông Ân, Thái Học, Thái Sơn, Yên Thổ và thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm)
1. Bà Đặng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng;
2. Ông Công Văn Hưu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng;
3. Ông Nông Văn Phong, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
XII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12 (gồm các xã: Đức Hạnh, Lý Bôn, Nam Cao, Nam Quang, Quảng Lâm, Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm)
1. Ông Dương Hùng Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng;
2. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;
3. Bà Nông Thị Lan, Bí thư Huyện đoàn Thanh niên Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
XIII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13 (gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Hòa An)
1. Bà Hoàng Hồng Diệu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng;
2. Bà Luân Thị Huyền, Bí thư Huyện Đoàn Thanh niên Hòa An, tỉnh Cao Bằng;
3. Bà Nguyễn Ngọc Thư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hòa An, tỉnh Cao Bằng;
4. Ông Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;
5. Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng. 
XIV. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14 (gồm xã Chu Trinh và các phường: Sông Bằng, Hợp Giang, Tân Giang, Hòa Chung, Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng)
1. Bà Vy Thị Thùy Anh, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Cao Bằng;
2. Ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh Cao Bằng;
3. Ông Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
XV. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15 (gồm các xã Vĩnh Quang, Hưng Đạo và các phường Đề Thám, Ngọc Xuân, Sông Hiến, thành phố Cao Bằng)
2. Ông Nguyễn Hùng Cường, Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng;
3. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;
5. Bà Lê Hải Yến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng.

 

Tác giả: CTV

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


logoquanlykyhop copy

chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay4,465
  • Tháng hiện tại69,569
  • Tổng lượt truy cập6,774,665
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây