TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 75


Hôm nayHôm nay : 8615

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 407740

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12309246

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Diễn đàn người đại biểu

Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh

Thứ tư - 28/01/2015 07:45
 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình đã xác định yêu cầu cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

Cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 14 kỳ họp; ban hành 102 nghị quyết trên các lĩnh vực, phục vụ đắc lực cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương, góp phần không nhỏ vào những thành tựu chung, đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch nhà nước trong từng giai đoạn, tạo chuyển biến tích cực về mặt xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả… Có được kết quả như vậy, Thường trực, các ban HĐND tỉnh Quảng Bình đã tập trung thực hiện đạt được những kết quả sau:

 Trong xây dựng chương trình kỳ họp có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan trong quá trình chuẩn bị. Các nội dung đó thể hiện trong các báo cáo, đề án, tờ trình và phải bảo đảm đúng quy trình soạn thảo theo quy định. Cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung phải có trách nhiệm tiến hành khẩn trương, đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng, khắc phục tính chiếu lệ, hình thức trong công tác xây dựng văn bản. Đối với những đề án, tờ trình liên quan đến nội dung nghị quyết của HĐND có đối tượng chịu tác động lớn và ảnh hưởng lâu dài cần khảo sát đánh giá cụ thể, xác định rõ căn cứ, nguồn lực tài chính để bảo đảm tính khả thi và tổ chức lấy ý kiến tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân.

Nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra. Mặc dù quy định về nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh trong công tác thẩm tra còn chưa cụ thể, đầy đủ, nhưng trong thực tế, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phân công các ban HĐND thẩm tra, nhất là chỉ đạo phối hợp thẩm tra giữa các ban khi có nội dung cần thẩm tra thuộc thẩm quyền của nhiều ban, hoặc những vấn đề khi thẩm tra có nhiều ý kiến khác nhau. Các ban đã tham gia ý kiến ngay từ khi bắt đầu dự thảo, có sự đầu tư khảo sát thực tế, nghiên cứu tài liệu, thực hiện chặt chẽ quy trình thẩm tra theo quy định và luôn cố gắng để mỗi báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp HĐND được khách quan và có chất lượng.

Công tác điều hành kỳ họp có những tiến bộ đáng kể, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, linh hoạt theo chương trình làm việc đã được thông qua. Chủ toạ gợi ý những nội dung trọng tâm để đại biểu tham gia thảo luận, đồng thời tạo không khí sôi nổi, thắng thắn để các đại biểu phát huy trách nhiệm trong việc tham gia và hiến kế các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, củng cố QP - AN tại địa phương.

Việc lựa chọn vấn đề chất vấn là những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm. Trong từng trường hợp cụ thể, cần thiết Chủ tọa có thể yêu cầu làm rõ đến cùng hoặc đề nghị dừng lại nếu thấy vấn đề còn chưa rõ ràng và khó đạt được sự thống nhất để các bên tiếp tục nghiên cứu và trả lời tại kỳ họp tiếp theo. Trong mỗi vấn đề chất vấn, tùy theo nội dung chủ tọa đề nghị đại biểu chất vấn đưa ra các chứng cứ cụ thể để chứng minh, người trả lời phải tiếp thu nghiêm túc, có thái độ thiện chí, cầu thị, làm rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể, nếu hứa giải quyết vấn đề nào đó cần phải nêu rõ phương án, lộ trình thực hiện cụ thể để đại biểu và cử tri giám sát. Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn nên ngắn gọn, đánh giá và nhận xét tóm tắt những nội dung đã đạt được và chưa đạt được trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, những điểm cần rút kinh nghiệm cho kỳ họp sau.

Việc thông qua các nghị quyết HĐND cần bảo đảm tính pháp lý, khả thi. Để đạt được điều đó cần khơi dậy và phát huy trí tuệ tập thể của các đại biểu HĐND. Đối với những dự thảo Nghị quyết chưa được chuẩn bị kỹ hoặc thiếu cơ sở thực tế, Thường trực, các ban HĐND cần có thái độ kiên quyết không đưa vào nội dung, chương trình kỳ họp.

Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

Thời gian qua, chất lượng và hiệu quả hoạt động TXCT của các đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới. Trước và sau các kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh kịp thời tổ chức cho các đại biểu TXCT trước và sau kỳ họp. Đây là kênh thông tin trực tiếp quan trọng để các đại biểu HĐND nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó các đại biểu HĐND có thể giám sát các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND, đồng thời thảo luận và chất vấn tại kỳ họp.

Cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Thường trực HĐND tỉnh đã luôn chú trọng tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát. Năm 2014, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh qua báo cáo giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2013. Qua đó, thấy được hiệu quả giám sát của HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đánh giá rõ công tác đôn đốc, chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh đối với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh. Các báo cáo kết quả giám sát của các ban HĐND tỉnh đã giúp đại biểu HĐND có thêm thông tin và cơ sở để thảo luận, xem xét tính chân thực, tính hợp pháp, tính khả thi của các báo cáo, đề án do các cơ quan chức năng trình tại kỳ họp HĐND. Từ các cơ sở đó, HĐND đưa ra những quyết định đúng đắn để góp phần xây dựng chính quyền, phát triển KT - XH, bảo đảm an ninh, trật tự, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

Kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo sát sao việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bảo đảm về số lượng và chất lượng theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm không chồng chéo và phân tán nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐND, Thường trực, các ban HĐND tỉnh. Riêng tại Quảng Bình, để bảo đảm yêu cầu tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương, năm 2012 Thường trực HĐND tỉnh đã phê duyệt Đề án xác định vị trí công tác, số lượng biên chế, cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình. Theo đó, đến nay Văn phòng gồm có lãnh đạo văn phòng; 7 phòng chuyên môn gồm các phòng: Tổng hợp, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế, Tổ chức - Hành chính, Quản trị - Tài vụ. Các phòng trực tiếp tham mưu, phục vụ hoạt động tương ứng với Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của HĐND tỉnh

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của HĐND, Thường trực, các ban HĐND tỉnh bảo đảm đúng quy định. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những lĩnh vực mới, quan trọng, bức xúc thuộc thẩm quyền của HĐND tại kỳ họp, phát sinh giữa 2 kỳ họp và những vấn đề khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh để thống nhất với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành. Thực hiện định kỳ việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời, sâu sát nhất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng mỗi kỳ họp.

Tổ chức duy trì nền nếp họp Đảng đoàn HĐND trước các kỳ họp để nghe Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp; nghe các ban HĐND báo cáo công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và những khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến của Đảng đoàn, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp. Trên cơ sở đó, Đảng đoàn cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, định hướng để đại biểu HĐND thảo luận, chất vấn.

Tuy nhiên trong thực tế, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh còn một số khó khăn, tồn tại, như: các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết do các cơ quan chuẩn bị để trình kỳ họp HĐND thường gửi đến Thường trực và các ban HĐND tỉnh chưa bảo đảm được thời gian theo luật định nên nhiều khi không đủ thời gian cho công tác thẩm tra; còn không ít các báo cáo, nhất là các đề án, các quy hoạch hoặc các quy định hỗ trợ của địa phương, các cơ quan chức năng chuẩn bị chưa kỹ, thiếu căn cứ pháp lý, tính thực tiễn, tính khả thi không cao; lực lượng thẩm tra còn mỏng, nhiều nơi không đủ người trước khối lượng công việc thẩm tra lớn của mỗi kỳ họp; phương pháp thẩm tra còn đơn điệu, việc mời cơ quan chuyên sâu hay các chuyên gia tham gia thẩm tra hầu như không có, công tác điều tra, khảo sát thực tế chưa nhiều; điều kiện phục vụ công tác thẩm tra nhìn chung còn thiếu; tình trạng thẩm tra còn chung chung, né tránh và xuôi chiều, tính phản biện, gợi mở thảo luận còn ít trong các báo cáo thẩm tra.

Những khó khăn, tồn tại trên có nguyên nhân từ khách quan, như: một số khâu trong quy trình thẩm tra chưa được pháp luật quy định cụ thể; vai trò của Thường trực HĐND chưa đề cập đầy đủ, nhiều tình huống trong quá trình thẩm tra buộc Thường trực HĐND phải xử lý, nhưng chưa được quy định rõ ràng về pháp lý; trách nhiệm của UBND, các cơ quan chuẩn bị và trình các báo cáo, đề án hoặc dự thảo nghị quyết của HĐND còn chung chung, chưa có chế tài hoặc quy định chặt chẽ để các cơ quan này chuẩn bị các báo cáo, đề án bảo đảm chất lượng và thời gian quy định; cán bộ chuyên trách trong các ban HĐND còn ít, chuyên viên giúp việc cho Thường trực, các ban HĐND còn thiếu; điều kiện vật chất, kinh phí, phương tiện phục vụ cho hoạt động giám sát, thẩm tra chưa đảm bảo. Về chủ quan, tư tưởng né tránh, ngại va chạm hoặc chưa mạnh dạn trong công tác thẩm tra còn diễn ra phổ biến; sự phối hợp giữa các ban trong thẩm tra hoặc giữa các ban với các cơ quan chuyên môn, cơ quan soạn thảo đề án, báo cáo nhiều khi chưa tốt.

 
Print this IN
|
 
 
 

Nguồn tin: nguoidaibieu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

(video) :

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH